Udsendelse af dit spil

Du kan udsende (streame) dit spil til onlinetjenester ved at følge denne vejledning.

1.
Tryk på SHARE-knappen, mens du spiller et spil, og vælg [Udsend spil].
2.
Vælg en onlinetjeneste.
Hvis du har flere kanaler, vises skærmen til valg af kanal.
3.
Forbered udsendelse.
Du kan angive en beskrivelse eller konfigurere indstillingerne for video fra PlayStation®Camera eller lyd fra mikrofonen. Du kan redigere avancerede indstillinger ved at trykke på OPTIONS-knappen.
4.
Vælg [Start udsendelse].

Forbedring af videokvalitet

Disse retningslinjer kan hjælpe med at forbedre videokvaliteten fra kameraet.

 • Oplys dit værelse.
 • Reducer baggrundsbelysning (lysstyrken bag dig).
 • Træk gardinerne for og brug indendørs belysning, hvis lyset fra vinduet er for kraftigt.
 • Flyt ca. 1 m væk fra PlayStation®Camera.
 • Fjern beskyttelsesfilmen på linserne.
 • Rengør linserne med en blød klud, hvis de er beskidte eller der er fingeraftryk på dem.

Disse retningslinjer kan være en hjælp, når [Baggrund] er indstillet til [Chroma Key].

 • Brug en blå eller grøn baggrund.
 • For at forhindre at din skygge er synlig i baggrunden, skal du placere dig væk fra baggrunden og sørge for, at baggrunden er jævnt belyst.
 • Vælg [Find ansigt] for at aktivere kameraet til at registrere dit ansigt og baggrunden igen.
 • Første gang du opretter forbindelse til en onlinetjeneste, skal du indtaste din kontoinformation for onlinetjenesten. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ved at besøge onlinetjenestens websted. Afhængigt af onlinetjenesten vil du muligvis skulle registrere dig som betalende medlem.
 • For at konfigurere indstillinger for kamera eller mikrofon, mens du streamer indhold, vælg [Udsendelser] i genvejsmenuen.
 • Begrænsninger for det tidsrum, du kan udsende, og andre detaljer er afhængige af onlinetjenesten.
 • Hvis du vil fjerne tilknytningen til onlinetjenester, skal du ændre indstillingen for (Indstillinger) > [Deling og udsendelser] > [Tilknyt til andre tjenester].
 • Hvis udsendelser ikke vil starte, eller kommentarer ikke vises, skal du sikre dig, at disse portnumre er aktiveret i routeren eller firewallen. For at få oplysninger om bekræftelse af dine portnumre og oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillingerne, skal du se den vejledning, der fulgte med netværksenheden, og informationen fra leverandøren af din internettjeneste.
  • TCP: 1935, 2805–2899, 6667
 • Når HDR er slået til, kan farverne i videoen, der streames, være forskelligt fra farverne i spilvideoen.

Visning af skærmen under en udsendelse

Skærm under udsendelse. Mærket A til G startende øverst til venstre.

A )
Antal tilskuere
B )
Kamerastatus*1
C )
Video fra kameraet*1
D )
Mikrofonstatus*2
E )
Antal kommentarer
F )
Nyeste kommentarer
Alle kommentarer vises, hvis du trykker på SHARE-knappen og derefter vælger [Indstillinger for udsendelse] > [Vis kommentarer]. Du kan aktivere en funktion, der gengiver kommentarerne vha. tale, ved at vælge [Indstillinger for udsendelse] > [Avancerede indstillinger] > [Kommentarer-til-tale] og derefter markere afkrydsningsfeltet for [Aktivér Kommentarer-til-tale].
G )
Meddelelse til tilskuere
Tryk på SHARE-knappen, og vælg [Indstillinger for udsendelse] > [Avancerede indstillinger] > [Meddelelse til tilskuere] for at ændre denne indstilling.
*1
Ved brug af et PlayStation®Camera.
*2
Ved brug af et headset eller mikrofonerne på et PlayStation®Camera.
 • Under udsendelsen vises der et standbybillede for tilskueren, hvis der er en scene, der ikke kan udsendes, eller hvis du skifter fra spilskærmen til en anden skærm, f.eks. hjemmeskærmen eller skærmen med indstillinger.
 • Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for [Vis meddelelse til tilskuere og tilskueres kommentarer] for at vise spillet på fuld skærm.
 • Kommentarer vises kun, når skærmopløsningen er enten 1080i eller 1080p.
 • Kommentarer-til-tale-funktionen er kun tilgængelig, når kommentarer ikke vises, og systemsproget er indstillet til [日本語] eller [English (United States)].
 • Der kan vises kommentarer på enheder, der understøtter funktionen for anden skærm. Se "Forbindelse via andre enheder" for at få flere oplysninger om funktionen for anden skærm.
 • De viste elementer varierer afhængigt af indstillingerne.
 • Du kan slå mikrofonen fra ved at vælge (Indstillinger) > [Enheder] > [PlayStation Camera] og derefter markere afkrydsningsfeltet for [Slå mikrofon fra].

Stop en udsendelse

Vælg [Udsendelser] > [Stop udsendelse] i genvejsmenuen.