Indtastningssprog

Du kan indstille de sprog, du vil bruge til indtastning af tekst, ved at vælge (Indstillinger) > [Sprog] > [Indtastningssprog].

Tastaturer og brugerordbog

Du kan indstille flere sprog (tastaturer), du vil bruge til at indtaste tekst, og skifte mellem dem. Du kan tilføje ofte anvendte udtryk for hvert sprog.

Indstilling af sprog

1.
Vælg [Tastaturer og brugerordbog], og vælg derefter sprog.
2.
Marker afkrydsningsfeltet for de sprog, som du ønsker at bruge.

Skift mellem sprog under indtastning af tekst

1.
Vælg (skift tastaturer) på tastaturet på skærmen.
Ikonet for skift af tastatur vises kun, når du indstiller flere sprog.
2.
Skift tastatursprog med venstre-knappen eller højre-knappen på controlleren, og tryk derefter på kryds-knappen.

Tilføjelse af ofte anvendte udtryk

Du kan tilføje ofte anvendte udtryk for hvert sprog.

1.
Vælg [Tastaturer og brugerordbog], og vælg derefter sprog.
2.
Vælg [Tilføj eller rediger udtryk], og tilføj derefter det udtryk, du ønsker.
Det tilføjede udtryk vises på listen.
  • Vælg et udtryk på listen for at redigere det.
  • Hvis du vil slette et udtryk, skal du trykke på OPTIONS-knappen på listen og derefter vælge [Slet].
  • Du kan ikke tilføje udtryk på nogle sprog.

Automatisk store bogstaver

Når du indtaster tekst, skrives det første bogstav automatisk som et stort bogstav. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at deaktivere denne funktion.

Forudsigelse af tekst

Forudsigelse af tekst ved indtastning er aktiveret som standard. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at deaktivere denne funktion.