Indstil tidsrummet, indtil PS4 slukker

Du kan indstille det tidsrum, PS4™-systemet kan være inaktivt, før det automatisk går i pausetilstand eller slukkes. Vælg (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil tidsrummet, indtil PS4 slukker].
Du kan indstille tiden separat for [Medieafspilning] og [Generelt (applikationer)].