Opret forbindelse til internettet

Internetforbindelsen til PS4™-system er normalt aktiveret. Du kan afbryde internetforbindelsen for PS4™-systemet ved at vælge (Indstillinger) > [Netværk] og derefter fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet for [Opret forbindelse til internettet].

  • Når internetforbindelsen er blevet oprettet og aktiveret, forbindes PS4™-systemet automatisk til internettet, når du tænder for systemet. En internetforbindelse opretholdes, når systemet er tændt eller i pausetilstand.
  • Hvis du vil afbryde internetforbindelsen i pausetilstand, skal du vælge (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] og derefter fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet for [Bevar forbindelsen til internettet].