Videoklippets længde

Du kan indstille længden på videoklip, du vil gemme. Du ændrer et gemt videoklips længde ved at vælge (Indstillinger) > [Deling og udsendelser] > [Videoklippets længde].
Denne indstilling er kun tilgængelig på visse PS4™-systemer.