Indstillinger for videoklip

Du kan konfigurere indstillinger for videoklip ved at vælge (Indstillinger) > [Deling og udsendelser] > [Indstillinger for videoklip].
Disse indstillinger er kun tilgængelige på visse PS4™-systemer.

Videoklippets længde

Indstil den maksimale længde på videoklip, du gemmer.

Pixelstørrelse

Indstil standardskærmstørrelsen på videoklip, du gemmer.