Automatiske downloads

Vælg (Indstillinger) > [System] > [Automatiske downloads] for at aktivere automatiske downloads, mens dit PS4™-system er tændt eller i pausetilstand.

Udvalgt indhold

PS4™-systemet føjer automatisk anbefalet indhold fra PlayStation™Store til indholdsområdet. Vælg tilføjet indhold for at starte download.

Systemsoftwareopdateringsfiler

Dit PS4™ system downloader og installerer automatisk systemsoftwarens opdateringsfiler. Markér afkrydsningsfeltet for [Tillad genstart], for at aktivere systemets automatiske installation af filer, også når opdateringen kræver genstart.

Opdateringsfiler til applikation

PS4™-systemet downloader automatisk opdateringsfiler til spil og andre applikationer.

  • Hvis du vil downloade, mens systemet er i pausetilstand, skal du vælge (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand] og derefter markere afkrydsningsfeltet for [Bevar forbindelsen til internettet].
  • Du kan manuelt downloade applikationsopdateringer ved at trykke på OPTIONS-knappen, mens applikationen er markeret i indholdsområdet. Vælg derefter [Søg efter opdatering].