Understøttede diskformater

Indsæt disken, og vælg derefter indholdet i indholdsområdet. Dit PS4™-system skal kun aktivere funktionen for diskafspilning via internettet én gang, inden du kan afspille BD'er eller DVD'er. Når denne funktion er aktiveret, behøver PS4™-systemet ikke at oprette forbindelse til internettet for at afspille BD'er eller DVD'er.

 • Blu-ray-disk
  • BD-ROM*1
  • BD-R/RE (BDAV, BDMV)
 • DVD
  • DVD-ROM
  • DVD-R/RW*2 (videotilstand, VR-tilstand*3)
  • DVD+R/RW*2
*1
Hybriddisks understøttes.
*2
AVCHD understøttes.
*3
CPRM understøttes.
 • Afspilning af disse typer disks understøttes ikke.
  • CD
  • BD-RE ver. 1.0
  • BD-R/RE XL
  • DVD'er, der ikke er færdigbehandlede
 • Brug ikke disse disks. Det kan forårsage beskadigelse af systemet.
  • Disks på 8 cm
  • Disks, som ikke er runde, f.eks. disks, der er formet som kort, stjerner eller hjerter
  • Disks, der er revnede eller deforme, eller disks, som er blevet repareret
 • En DualDisc har en side, der er tilpasset standarden for DVD'er, og den anden side indeholder kun lyd. Siden, der kun indeholder lyd, kan ikke afspilles i PS4™-systemet.
 • Hvis du vil afspille ophavsretsbeskyttede Blu-ray-disks uden afbrydelser, skal du muligvis forny krypteringsnøglen for AACS (Advanced Access Content System). Krypteringsnøglen fornys automatisk, hvis PS4™-systemet har forbindelse til internettet.
 • Nogle disks kan muligvis ikke afspilles grundet ridser, støv, optagelsens kvalitet eller optagelsesenhedens udformning.
 • I sjældne tilfælde fungerer DVD'er, BD'er og andre medier muligvis ikke korrekt, når de afspilles i PS4™-systemet. Det skyldes oftest forskelligheder i produktionsprocessen eller softwarens kodning.