Billeder Billeder og videoer

Du kan tage billeder og optage videoer med både et frontkamera og et bagsidekamera.

Kameraskærm. Mærket A til G.

A )
(Visningsfunktion)
Vælg dette ikon for at skifte til visningstilstand, hvor du kan gennemse og åbne fotos og andre billeder.
B )
(Panoramakamera)
Vælg panoramabilledet for at starte panoramakameraet og tage panoramafotos.
C )
(Skift billedstørrelse)
D )
Senest optagne fotos eller videoer
Vælg miniaturen for at åbne dine fotos og videoer med fuldskærmsvisning.
E )
(Positionsdata)/ (Skift kameraer)
(Positionsdata) vises, når du har aktiveret systemets indstilling for brug af positionsdata. Vælg (Positionsdata) for at hente positionsdataene. Systemet finder din position ved hjælp af Wi-Fi-adgangspunkter, GPS-satellitter* og mobilmaster*. Når systemet finder din placering, lyser ikonet for positionsdata grønt (). Når du tager et billede, føjes din position til de oplysninger, der gemmes i billedfilen.
*
Gælder kun 3G/Wi-Fi-modeller.
F )
(Billede)/ (Video)
Vælg dette ikon for at skifte mellem at optage billeder og video.
G )
(Blænde)/ (Optag video)/ (Stop optagelse)
I fototilstand bliver, (Blænde) vist. Vælg ikonet for at optage et billede.
(Optag video) eller (Stop optagelse) vises, når der optages video. Vælg ikonet for at starte eller stoppe optagelsen.
Du kan også bruge R-knappen på systemet til at optage billeder eller starte og stoppe en videooptagelse.
  • Tryk på skærmen for at skjule kontrolelementer, f.eks. betjeningsknapperne. Tryk igen på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
  • Du kan aktivere eller deaktivere brug af positionsdata under (Indstillinger) > [Start] > [Positionsdata] > [Brug positionsdata].
  • (Skift billedstørrelse) og (Positionsdata) vises ikke, når du optager en video.
  • Hver video kan vare op til 30 minutter.
  • Du kan ikke skrue op eller ned for lukkerlyden, slå den fra eller vælge en anden lukkerlyd.

Optagelse af et panoramfoto

Vælg (Billeder) > (Panoramakamera) for at starte panoramakameraet.

Skærm til panoramakamara. Mærket A til E.

A )
(Panorama-tilstande)
Vælg ikonet for at vælge en panoramatilstand.
B )
(Tilbage)
Vælg ikonet for at slette det sidste billede du til en panoramaoptagelse.
C )
Dit seneste panoramafoto
Vælg miniaturen for at se dit seneste panoramafoto.
D )
(Positionsdata)
(Positionsdata) vises, når du har aktiveret systemets indstilling for brug af positionsdata. Vælg (Positionsdata) for at hente positionsdataene. Systemet finder din position ved hjælp af Wi-Fi-adgangspunkter, GPS-satellitter* og mobilmaster*. Når systemet finder din placering, lyser ikonet for positionsdata grønt (). Når du tager et billede, føjes din position til de oplysninger, der gemmes i billedfilen.
*
Bruges kun på 3G/Wi-Fi-modeller
E )
(Blænde)/ (Stop optagelse)
Vælg ikonet for at starte eller stoppe optagelse.

Peg med dit system i den retning du vil optage og vælg derefter (Blænde) for at starte optagelse. Følg skærmene for at betjene kameraet.

  • Du kan også optage ved at trykke på systemets R-knap.
  • Tryk på skærmen for at skjule kontrolelementer, f.eks. betjeningsknapperne. Tryk igen på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
  • Under optagelse bliver (Panorama-tilstande) og miniaturen for dit seneste panoramabillede ikke vist.
  • Du kan ikke skrue op, ned, fjerne eller ændre lukkerlyden.
  • Panoramabilleder gemmes under [Kamerabilleder].

Til toppen af siden