PS4-link Brug af Remote Play via internettet

Du kan bruge dit PS Vita-system til at fjernbetjene afspilningen på dit hjemme-PS4™-system via internettet.

Klargøring til første brug

Før du udfører disse handlinger, skal du gøre følgende:

  • Gå til PS4™-systemets funktionsskærm, og vælg (Indstillinger) > [Remote Play Forbindelsesindstillinger] og derefter [Aktivér Remote Play] for at markere afkrydsningsfeltet.
  • Gå til funktionsskærmen på dit PS4™-system, og vælg (Indstillinger) > [PlayStation™Network/Kontoadministration] > [Aktivér som primær PS4] > [Aktivér].
  • Når du bruger et adgangspunkt via en offentlig Wi-Fi-tjeneste, skal du konfigurere systemet, så det kan oprette forbindelse til det pågældende adgangspunkt.

Registrering (parring) af en enhed

Dit system kan registreres med ét PS4™-system til Remote Play.

1.
Log på dit PS4™-system.
Når du logger på dit PS4™-system, skal du vælge den bruger, der er tilknyttet den samme Sony Entertainment Network-konto, som dit system.
2.
På dit system skal du vælge (PS4-link) > [Start] > [Remote Play].
Når registreringen er færdig, vises PS4™-systemets skærm på dit system.

Spil fra anden placering

1.
Tænd for PS4™-systemet.

Hvis du aktiverer Remote Start på PS4™-systemet, kan du bruge Remote Play til at aktivere PS4™-systemet fra hviletilstand. På PS4™-systemets funktionsskærm skal du vælge (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner til at være tilgængelige i standbytilstand], og vælg derefter både [Oprethold forbindelse til internettet] og [Aktivér tænd af PS4 fra netværk] for at markere afkrydsningsfelterne.

2.
På dit system skal du vælge (PS4-link) > [Start] > [Remote Play]. Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, vises PS4™-systemets skærm på dit system.

På nogle netværk kan Remote Play-forbindelsen være ustabil.

Brug af Remote Play via internettet

Du kan muligvis ikke bruge Remote Play via internettet, afhængigt af din netværksforbindelse. Hvis dette sker, kan nedenstående oplysninger muligvis hjælpe dig med at oprette en forbindelse.

  • På PS4™-systemets funktionsskærm skal du vælge (Indstillinger) > [Netværk] > [Test internetforbindelse] og derefter bekræftes, at du er i stand til at opnå forbindelse til både internettet og PlayStation™Network.
  • Kontroller, om port 9304 (UDP) er tilgængelig. Hvis du ikke kan bruge den pågældende port, skal du justere din routers indstilling for portviderestendelse for at tillade kommunikation med dit PS4™-system fra internettet. Du kan finde flere oplysninger om portnumre, der bruges til Remote Play, og justering af indstillingerne i den vejledning, der fulgte med din router.
  • Det er ikke sikkert, at kommunikationen fungerer korrekt, hvis dit PS4™-system er tilsluttet internettet via to eller flere routere.
  • En router er en enhed, der gør det muligt for flere enheder at dele en enkelt internetforbindelse.
    Kommunikationen kan være begrænset af eventuelle sikkerhedsfunktioner, der findes i din router, eller som er fastsat af internetudbyderen. Læs de vejledninger, der fulgte med den pågældende netværksenhed, og læs også oplysningerne fra internetudbyderen.
  • "Port forwarding" er en funktion, der videresender signaler til en bestemt port (indgang) til en anden port (udgang). Dette kaldes også "port mapping" eller "adressekonvertering".

Til toppen af siden