PS4-link Brug af Remote Play i hjemmenetværk

Tilslut dit system og PS4™-systemet direkte ved hjælp af Wi-Fi eller opret forbindelses mellem dem via et trådløst adgangspunkt.

Klargøring til første brug

Før du udfører disse handlinger, skal du gøre følgende:

    • Gå til PS4™-systemets funktionsskærm, og vælg (Indstillinger) > [Remote Play Forbindelsesindstillinger] og derefter [Aktivér Remote Play] for at markere afkrydsningsfeltet.
    • Hvis du forbinder systemerne direkte ved hjælp af Wi-Fi, skal du vælge (Indstillinger) > [Remote Play Forbindelsesindstillinger] fra PS4™-systemets funktionsskærm, og derefter vælge afkrydsningsfeltet [Tilslut direkte med PS Vita/PS TV] for at markere afkrydsningsfeltet.
    • Hvis du forbinder systemer ved hjælp af et trådløst adgangspunkt, skal systemerne være tilsluttet det samme netværk.

Registrering (parring) af en enhed

Dit system kan registreres med ét PS4™-system til Remote Play.

1.
Log på dit PS4™-system.
Når du logger på dit PS4™-system, skal du vælge den bruger, der er tilknyttet den samme Sony Entertainment Network-konto, som dit system.
2.
På dit system skal du vælge (PS4-link) > [Start] > [Remote Play].
Hvis der ikke findes et PS4™-system, skal du følge skærmene manuelt for at registrere et PS4™-system på dit system.
Når registreringen er færdig, vises PS4™-systemets skærm på dit system.

Spil fra anden placering

1.
Tænd for PS4™-systemet
2.
På dit system skal du vælge (PS4-link) > [Start] > [Remote Play].
Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, vises PS4™-systemets skærm på dit system.

Hvis du aktiverer Remote Start på PS4™-systemet, kan du bruge Remote Play til at aktivere PS4™-systemet fra hviletilstand. På PS4™-systemets funktionsskærm skal du vælge (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner til at være tilgængelige i standbytilstand], og vælg derefter både [Oprethold forbindelse til internettet] og [Aktivér tænd af PS4 fra netværk] for at markere afkrydsningsfelterne.

Til toppen af siden