Oprettelse af en konto

Denne egenskab er ikke tilgængelig for visse modeller, der sælges i bestemte lande og regioner.

Du kan oprette en Sony Entertainment Network-konto fra dit system.
Yderligere oplysninger om brug af en konto, der er oprettet på et tidligere tidspunkt på en anden enhed, findes under "Brug af en eksisterende konto" eller "Tilknytning af en konto via et PS3™-system".

Om konti

 • Du kan oprette en konto gratis.
 • Der kan kun knyttes 1 konto til dit system.
  Du kan ændre kontoen, der er knyttet til dit system, ved at nulstille systemet under (Indstillinger) > [Start] > [Format] > [Gendan systemet].
 • Du kan også bruge en konto, der er oprettet på et PS TV-system, et PS3™-system, et PS4™-system eller en computer.
  Hvis du allerede har en konto, anbefaler vi, at du bruger den samme konto. Afhængig af funktionen kan det være nødvendigt at bruge den samme konto med forskellige enheder. Dette er nødvendigt, hvis du vil knytte dit system til andre enheder, f.eks et PS TV-system, et PS3™-system eller et PS4™-system.

Kontotyper

Der findes to typer konti: hovedkonti og underkonti.

 • Hovedkonto
  En hovedkonto er en standardkonto. Brugere med en vis alder eller ældre kan oprette hovedkonti. Indehaveren af en hovedkonto kan også oprette underkonti og angive betingelser for brugen af dem.
 • Underkonto
  En underkonto er til brugere under en bestemt alder. Underkonti bruges under tilsyn af den person, der er indehaver af hovedkontoen. Eksempelvis betales indhold med en tegnebog for hovedkontoen. Oprettelse af en underkonto kræver en hovedkonto.
 • Kravene til brug af hovedkonti og underkonti varierer, afhængigt af land eller område. Yderligere oplysninger findes på webstedet for dit land/område.
 • Oprettelse af en underkonto kræver muligvis brug af en computer, afhængigt af brugerens alder. Når der oprettes en underkonto, sendes der en e-mail til den e-mail-adresse, der er registreret for indehaveren af hovedkontoen. Indehaveren af hovedkontoen skal udføre en kontoregistrering på en computer ved at følge vejledningen i e-mailen.
 • Du kan opgradere en underkonto til en hovedkonto, når brugeren af en underkonto bliver gammel nok til at oprette en hovedkonto. Du kan kun opgradere konti fra et PS4™-system eller en computer.

Nødvendige oplysninger ved oprettelse af en konto

Når du opretter en konto, skal du angive personlige oplysninger for den person, der registrerer kontoen, herunder en e-mail-adresse, fødselsdato, navn og adresse. Yderligere oplysninger om behandling af personlige oplysninger findes på webstedet for dit land/område.

Oprettelse af konto

Nedenstående trin skal udføres på et sted, hvor systemet kan oprette forbindelse til internettet.

1.
Vælg (Indstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Opret en konto].
Hvis du allerede har oprettet en konto på dit system, vises [Opret en konto] ikke.
2.
Vælg [Opret en ny konto], og følg skærmene.
Dit login-ID og din adgangskode gemmes på dit system.
 • Du forbliver logget på PlayStation™Network, indtil du f.eks. logger ud manuelt. Dette giver dig nemmere adgang til onlinefunktionerne.
 • Hvis systemet ikke kan få forbindelse til et netværk, bliver du muligvis logget af.