PS3 Remote Play Remote Play på et privat netværk (PS3™-systemets Wi-Fi-netværk)

Hvis PS3™-systemet understøtter Wi-Fi, kan du oprette direkte forbindelse mellem dit system og PS3™-systemet via systemernes Wi-Fi-funktion.

Klargøring til første brug

Registrering af systemet på et PS3™-system

Udfør anvisningerne, når systemet er i nærheden af et PS3™-system.

1.
Gå til PS3™-systemet, og vælg (Indstillinger) > [Remote Play indstillinger] > [Registrer apparat] > [PS Vita-system].
Der vises et tal på skærmen.
2.
Gå til systemet, og vælg (PS3 Remote Play) > [Start] > [Næste].
3.
Indtast det nummer, der vises på PS3™-systemets skærm, og vælg derefter [Registrer].
Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, vises en meddelelse om, at registreringen er udført.
4.
Vælg [OK] på PS3™-systemet.

Spil fra anden placering

Du kan spille fra en anden enhed, når dit system er inden for en rækkevidde, hvor det kan kommunikere med PS3™-systemets Wi-Fi-netværk. Brug dit system tæt på PS3™-systemet for at opnå god signalmodtagelse.

1.
Gå til systemet, og vælg (PS3 Remote Play) > [Start].
Første gang du bruger PS3Remote Play, vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at registrere dit system på PS3™-systemet. Hvis denne meddelelse vises, skal du udføre registreringen.
2.
Gå til PS3™-systemet, og vælg (Netværk) > (Remote Play).
PS3™-systemet afventer, at dit system etablerer Remote Play-forbindelse.
3.
Gå til systemet, og vælg [Opret forbindelse via privat netværk].
Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, vises PS3™-systemets skærm på dit system.
  • Hvis du aktiverer ekstern start på PS3™-systemet, kan du bruge Remote Play, når PS3™-systemet er indstillet til standby-tilstand. For yderligere oplysninger, se (Indstillinger) > [Remote Play indstillinger] > [Fjernstart] i PS3™-systemets brugervejledning.
  • Når du spiller fra en ekstern placering via et PS3™-systems Wi-Fi-netværk, kan du ikke oprette forbindelse til internettet på dit system.
  • Hvis du går til en skærm for et andet program, mens du bruger Remote Play, lukkes Remote Play-forbindelsen efter 30 sekunder.

Til toppen af siden