Tärkeitä tietoja käyttäjille

Euroopan Unionin alueen asiakkaita koskevat tiedot:

Energiatehokkuus: Tiedot perustuvat EU:n komission asetuksen N:o 801/2013 ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin sekä Euroopan unionin itsesääntelyaloitteeseen pelikonsolien energiatehokkuuden parantamiseksi (Euroopan komission kertomuksen COM(2015) 178 mukaisesti). Tiedot löytyvät osoitteesta: eu.playstation.com/Energyefficiency