PS4™ -järjestelmän virran kytkeminen ja katkaiseminen

Järjestelmän virran kytkeminen

PS4™-järjestelmään voidaan kytkeä virta jollakin seuraavista tavoista.

 • Paina virtapainiketta.
 • Paina laitepariksi yhdistetyn ohjaimen PS-näppäintä.

Virtamerkkivalo vilkkuu sinisenä ja muuttuu sitten valkoiseksi merkiksi siitä, että järjestelmään on kytketty virta.

Järjestelmän virran katkaiseminen

Huomautus

Irrota virtajohto pistorasiasta vasta, kun virtamerkkivalo on sammunut. Jos virtajohto irrotetaan, kun virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu, tiedot saattavat hävitä tai vioittua ja järjestelmä saattaa vaurioitua.

Järjestelmän siirtäminen lepotilaan

Kun PS4™-järjestelmä on lepotilassa, se on toiminnassa, mutta sen virrankulutus on vähäinen. Voit asettaa järjestelmän lataamaan tiedostoja ja lataamaan ohjainta lepotilan aikana.
Voit siirtää PS4™-järjestelmän lepotilaan jollakin alla esitetyistä tavoista.

 • Valitse toimintonäytöstä (Virta) ja valitse sitten [Siirry lepotilaan].
 • Valitse [Virta] > [Siirry lepotilaan] pikavalikossa.
 • Pidä virtapainike painettuna, kunnes järjestelmä antaa merkkiäänen.

Kun PS4™-järjestelmä siirtyy lepotilaan, näyttö tummuu. Virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja muuttuu sitten oranssiksi.
Jos haluat poistua lepotilasta, kytke järjestelmään virta.

 • Siirrä järjestelmä lepotilaan lisäämällä valintamerkit vaihtoehtoihin kohdassa (Asetukset) > [Virransäästöasetukset] > [Aseta lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet].
 • Jos [Siirry lepotilaan] -vaihtoehtoa ei näy, valitse [Virtavalinnat] > [Siirry lepotilaan].
 • Kun lähetys tai lataus alkaa tai päättyy, virtamerkkivalo vilkkuu oranssina.

Virran katkaiseminen kokonaan

Voit katkaista PS4™-järjestelmästä virran jollakin näistä tavoista.

 • Valitse (Virta) toimintonäytöstä ja sitten [Sammuta PS4-järjestelmä].
 • Valitse [Virta] > [Sammuta PS4-järjestelmä] pikavalikossa.
 • Pidä virtapainike painettuna vähintään 7 sekunnin ajan (kunnes järjestelmä antaa kaksi merkkiääntä).

Kun järjestelmän virta katkaistaan, näyttö tummuu, virtamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja sitten sammuu.

 • Jos [Sammuta PS4-järjestelmä] -vaihtoehtoa ei näy, valitse [Virtavalinnat] > [Sammuta PS4-järjestelmä].
 • Kun PS4™-järjestelmää ei ole käytetty vähään aikaan, se siirtyy automaattisesti lepotilaan tai sammuu. Jos jokin sovellus, kuten videon toisto, on käytössä, järjestelmä ei välttämättä siirry automaattisesti lepotilaan tai sammu. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla toimintonäytöstä (Asetukset) > [Virransäästöasetukset] > [Aseta aika, jonka kuluttua PS4-järjestelmä sammuu] ja valitsemalla sitten [Median toisto] tai [Yleinen (sovellukset)].
 • Kun järjestelmän virta katkaistaan tai se siirretään lepotilaan, kaikki käyttäjät kirjataan ulos.