Aloitusnäytön sisältö

PS4™-järjestelmän aloitusnäyttö sisältää seuraavat kohteet.

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö koostuu kolmesta alueesta: toimintoalue, sisältöalue ja sisällön tietoalue.

Aloitusnäyttö. Merkitty A–C ylhäältä alkaen.

A )

Toimintoalue/toimintonäyttö
Tässä näet ilmoitukset, verkossa olevat ystävät ja muita tietoja. Kun painat yläsuuntanäppäintä, toimintonäyttö tulee esiin.

B )
Sisältöalue
Käyttämäsi pelit ja ominaisuudet on lueteltu aikajärjestyksessä vasemmalta oikealle. Voit myös luoda kansioita sisällön hallitsemiseksi. Lisätietoja on kohdassa "Kansioiden luonti".
  • Katsele sisältöä valitsemalla (Kirjasto).
  • Jos haluat kaiken sisällön näkyvän sisältöalueella, poista valintamerkki kohdasta (Asetukset) > [Järjestelmä] > [Rajoita aloitusnäytön sisältökohteiden lukumäärää].
C )

Sisällön tietoalue / sisältötietonäyttö
Tässä näytetään tiedot valitusta pelistä tai sovelluksesta. Kun painat alasuuntanäppäintä, sisältötietonäyttö tulee näkyviin ja voit tarkastella lisätietoja.

  • Näytetyt tiedot vaihtelevat sisällön mukaan.
  • Sisällöstä riippuen joitakin tietoja ei ehkä näytetä.

Kansioiden luonti

Voit luoda kansioita hallitaksesi sisältöalueen sisältöä. Korosta sisältö, paina OPTIONS-näppäintä ja valitse sitten [Lisää kansioon].

  • Korosta kansio, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa, ja paina sitten OPTIONS-näppäintä.
  • Voit myös siirtää sisältöä kansiosta toiseen. Korosta kansion sisältö, paina OPTIONS-näppäintä ja valitse sitten [Siirrä tästä kansiosta].
  • Voit myös katsella luomiasi kansioita siirtymällä kohtaan (Kirjasto) > [Kansiot].

Pikavalikko

Pidä PS-näppäintä painettuna tuodaksesi pikavalikon näyttöön. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Voit käyttää helposti usein käytettyjä toimintoja valikosta.
Valitse [Mukauta] ja voit valita toiminnot, jotka näytetään pikavalikossa.