Automaattiset lataukset

Voit sallia automaattiset lataukset, kun PS4™-järjestelmään on kytketty virta tai kun järjestelmä on lepotilassa, valitsemalla (Asetukset) > [Järjestelmä] > [Automaattiset lataukset].

Valikoitu sisältö

PS4™-järjestelmä lisää suositellun sisällön automaattisesti PlayStation™Store-kaupasta sisältöalueelle. Käynnistä lataus valitsemalla lisätty sisältö.

Käyttöjärjestelmän päivitystiedostot

PS4™-järjestelmä lataa ja asentaa käyttöjärjestelmän päivitystiedostot automaattisesti. Voit ottaa tiedostojen automaattisen asennuksen käyttöön, vaikka päivitys edellyttäisi myös uudelleenkäynnistystä, lisäämällä valintamerkin kohtaan [Salli uudelleenkäynnistys].

Sovelluksen päivitystiedostot

PS4™-järjestelmä lataa automaattisesti pelien ja muiden sovellusten päivitystiedostot.

  • Jos haluat suorittaa latauksia järjestelmän ollessa lepotilassa, valitse (Asetukset) > [Virransäästöasetukset] > [Aseta lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet] ja lisää valintamerkki kohtaan [Pysy yhteydessä Internetiin].
  • Jos haluat ladata päivityksiä sovelluksiin manuaalisesti, paina OPTIONS-näppäintä sovelluksen ollessa korostettuna sisältöalueella ja valitse sitten [Tarkista päivitykset].