Langattoman ohjaimen käyttäminen

Paina ohjaimen PS-näppäintä ja valitse käyttäjä.

  • Kun käytät ohjainta ensimmäisen kerran, ohjain pitää muodostaa laitepariksi PS4™-järjestelmän kanssa.
  • Voit käyttää samanaikaisesti enintään neljää ohjainta. Kun painat PS-näppäintä, määritetyn värinen valopalkki syttyy. Määritetty väri riippuu järjestyksestä, jossa käyttäjät painavat PS-näppäintä. Ensimmäinen yhdistettävä ohjain on sininen, toinen on punainen, kolmas on vihreä ja neljäs on vaaleanpunainen.

Laiteparin muodostaminen

Kun käytät ohjainta ensimmäistä kertaa tai haluat käyttää sitä toisen PS4™-järjestelmän kanssa, joudut muodostamaan pariliitännän sen ja järjestelmän välille. Kytke ohjain järjestelmään USB-kaapelilla järjestelmän virran ollessa kytkettynä.

Kun haluat käyttää kahta tai useampaa ohjainta, jokainen ohjain on muodostettava laitepariksi erikseen.

Lataaminen

Kun ohjain kytketään PS4™-järjestelmään USB-kaapelilla, ohjaimen akku latautuu. Järjestelmän on oltava päällä tai lepotilassa. Voit tarkistaa akun varauksen näytöstä, jonka saat näkyviin pitämällä PS-näppäintä painettuna.
Järjestelmän ollessa lepotilassa valopalkki vilkkuu hitaasti oranssina. Kun lataaminen on suoritettu loppuun, valopalkki sammuu.

  • Ohjaimen lataus kestää noin 2 tuntia, kun akussa ei ole yhtään varausta jäljellä.
  • Lataa ohjain 10 °C:n ja 30 °C:n (50 °F:n ja 86 °F:n) välisessä lämpötilassa. Ohjaimen tehokas lataus ei välttämättä onnistu muissa lämpötiloissa.
  • Ohjain on ladattava täyteen vähintään kerran vuodessa, jotta se toimisi oikein.
  • Akun käyttöikä vaihtelee ohjaimen käyttötavan sekä käyttö- ja säilytysympäristön mukaan.
  • Jos haluat ladata akkua järjestelmän ollessa lepotilassa, valitse jokin muu asetus kuin [Pois päältä] kohdassa (Asetukset) > [Virransäästöasetukset] > [Aseta lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet] > [Virransyöttö USB-portteihin].

Näppäinten perustoiminnot

PS-näppäin Kytke virta PS4™-järjestelmään (kun PS4™-järjestelmästä on katkaistu virta tai kun järjestelmä on lepotilassa).
Avaa aloitusnäyttö (kun PS4™-järjestelmään on kytketty virta).
PS-näppäin (kaksoispainallus) Vaihda käytettävien sovellusten välillä.
PS-näppäin (pitkä painallus) Näytä pikavalikko. Tällä hetkellä käytettävissä olevat komennot ja asetukset näytetään.
Suuntanäppäimet / vasen sauva Valitse kohde.
rasti -painike Vahvista valinta.
ympyrä -painike Peruuta komento.
SHARE-näppäin Avaa Jaa-toiminnon valikko.
Lisätietoja on kohdassa ”Tietoja jakamisesta”.
OPTIONS-näppäin Näytä valinnat. Tällä hetkellä käytettävissä olevat komennot näytetään.

Perusliikkeet kosketusalueella

Kosketusalueen ja kosketusalueen painikkeen avulla voit käyttää useita järjestelmän toimintoja. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat käytössä olevasta sisällöstä.

Napauta Kosketa kosketusaluetta lyhyesti.
Kaksoisnapauta Napauta nopeasti kahdesti peräkkäin.
Vedä Vedä sormeasi pitkin kosketusaluetta ja nosta sitten sormesi.
Pyyhkäise Kosketa kosketusaluetta ja siirrä sitten sormesi terävästi ja nopeasti pois kosketusalueelta.
Kosketa ja pidä Kosketa äläkä nosta sormeasi.
Kutista ja laajenna Kosketa kosketusaluetta kahdella sormella ja liikuta niitä lähemmäs toisiaan tai kauemmas toisistaan.
Naksauta Paina kosketusalueen painiketta.
Kaksoisnaksauta Paina kosketusalueen painiketta nopeasti kahdesti peräkkäin.

Asetusten muuttaminen

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja muita ohjaimen asetuksia valitsemalla toimintonäytöstä (Asetukset) ja valitsemalla sitten [Laitteet] > [Ohjaimet].

  • Pelistä tai sovelluksesta riippuen äänitehosteita saatetaan toistaa ohjaimen kaiuttimesta.
  • Voit myös säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja siihen liittyviä asetuksia valitsemalla pikavalikossa [Ääni/laitteet].