Διαχείριση χρόνου παιχνιδιού

Μπορείτε να δείτε πόση ώρα παίζουν τα παιδιά στο σύστημα PS4™ ή να περιορίσετε πότε και πόσο μπορούν να παίξουν. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για τα παιδιά που είναι μέλη της οικογένειάς σας.

Ο χρόνος παιχνιδιού είναι ο χρόνος που το παιδί σας παραμένει συνδεδεμένο στο σύστημά σας PS4™, ακόμα και εάν δεν λειτουργούν παιχνίδια ή εφαρμογές.

Ρύθμισης της ζώνης ώρας

Για να ελέγξετε ή να περιορίσετε τον χρόνο παιχνιδιού, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας για κάθε παιδί. Ο χρόνος παιχνιδιού μηδενίζεται τα μεσάνυχτα της ζώνης ώρας που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Διαχείριση οικογένειας] και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία εισόδου σας. Επιλέξτε έναν χρήστη από την οθόνη που εμφανίζεται και κατόπιν επιλέξτε [Ζώνη ώρας].

Έλεγχος του χρόνου παιχνιδιού

Ελέγξτε πόσο χρόνο έχει παίξει το παιδί σας μέσα στην ημέρα.
Για να δείτε τα στοιχεία για κάθε παιδί, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Διαχείριση οικογένειας].

Τα παιδιά μπορούν να δουν πόσο χρόνο παιχνιδιού έχουν στη διάθεσή τους στις ακόλουθες οθόνες.

  • Οθόνη σύνδεσης
  • Πάνω δεξιά στην αρχική οθόνη
  • Γρήγορο μενού
  • (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Χρόνος παιχνιδιού για σήμερα]

Περιορισμός χρόνου παιχνιδιού

Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας], και μετά επιλέξτε τους περιορισμούς που θέλετε να ισχύουν για αυτόν τον χρήστη.

Διαθέσιμοι περιορισμοί Επεξήγηση
Αλλαγή χρόνου παιχνιδιού για σήμερα Αυξήστε ή μειώστε τον χρόνο παιχνιδιού του παιδιού σας την ημέρα που παίζει.
Ρυθμίσεις χρόνου παιχνιδιού Επιλέξτε [Περιορισμός] για να προσδιορίσετε τις ώρες και το χρονικό διάστημα που θέλετε να επιτρέψετε στο παιδί σας να παίζει κάθε μέρα.
  • Πότε λήγει ο χρόνος παιχνιδιού
    Όταν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος παιχνιδιού, στην οθόνη εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα μια αναδυόμενη ειδοποίηση που ενημερώνει το παιδί σας ότι ο χρόνος παιχνιδιού έχει λήξει. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα PS4™ να αποσυνδέει αυτόματα τον λογαριασμό του παιδιού σας όταν τελειώνει ο χρόνος παιχνιδιού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ειδοποίηση μόνο].
  • Διάρκεια και ώρες στις οποίες επιτρέπεται το παιχνίδι
    Μπορείτε να ορίσετε τον ίδιο χρόνο παιχνιδιού για κάθε ημέρα ή να ορίσετε διαφορετικούς περιορισμούς για κάθε ημέρα της βδομάδας.