Περιορισμός στη χρήση δυνατοτήτων δικτύου

Μπορείτε να περιορίσετε τις δυνατότητες επικοινωνίας, όπως τη συνομιλία και την ανταλλαγή μηνυμάτων, και να ορίσετε όρια δαπάνης για το PlayStation™Store. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για τα παιδιά που έχουν άδεια σύνδεσης στο PlayStation™Network.
Επιλέξτε έναν χρήστη στην οθόνη (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] και μετά επιλέξτε ποιοι περιορισμοί θέλετε να ισχύουν για αυτόν.

Οι περιορισμοί ισχύουν επίσης για τη χρήση άλλων συστημάτων PlayStation®, όπως το PS Vita, ή κατά τη χρήση της εφαρμογής (PlayStation App) από το smartphone ή το tablet σας.

Διαθέσιμοι περιορισμοί Επεξήγηση
Επικοινωνία και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τους χρήστες Μπορείτε να περιορίσετε τους παρακάτω τύπους δυνατοτήτων.
 • Δυνατότητες επικοινωνίας
  • Συμμετοχή σε φωνητική συνομιλία
  • Αποστολή και λήψη μηνυμάτων (Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για μηνύματα με προκαθορισμένες φράσεις που δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τους παίκτες).
 • Κοινόχρηστο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από το παιδί σας ή εμφάνιση περιεχομένου που δημιουργήθηκε από άλλον παίκτη
  Για παράδειγμα, μπορεί να αποκλειστεί το παρακάτω περιεχόμενο.
  • Στιγμιότυπα
  • Κλιπ βίντεο (βίντεο παιχνιδιών)
  • Αναμεταδόσεις (ροή παιχνιδιών)
  • Περιεχόμενο που μπορούν να δημιουργήσουν οι παίκτες σε παιχνίδια
Έλεγχος ηλικίας για περιεχόμενο σε σύνδεση*1*2 Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε δυνατότητες online παιχνιδιών και στο περιεχόμενο του PlayStation™Store ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σας.
Μηνιαίο όριο δαπάνης*2 Ορίστε το μέγιστο χρηματικό ποσό που θα μπορεί να δαπανά ανά μήνα το παιδί σας για αγορές στο PlayStation™Store.
*1
Ο έλεγχος ηλικίας για περιεχόμενο σε σύνδεση είναι διαθέσιμος μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών για τη χώρα ή την περιοχή σας.
*2
Το PlayStation™Store διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές, καθώς και σε ορισμένες γλώσσες. Τα είδη περιεχομένου και υπηρεσιών που παρέχονται από το PlayStation™Store, καθώς και το συγκεκριμένο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο, διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Ορισμός εξαίρεσης για τη χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας σε ένα παιχνίδι

Ως διαχειριστής οικογένειας ή γονιός/κηδεμόνας μπορείτε να ορίσετε μια εξαίρεση και να επιτρέψετε τη χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας εντός ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, ακόμη και αν η επιλογή [Επικοινωνία και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τους χρήστες] έχει ρυθμιστεί σε [Δεν επιτρέπεται].
Εάν το παιδί στείλει ένα αίτημα για τη χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας σε ένα παιχνίδι, μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε το αίτημα.

Τι πρέπει να κάνει το παιδί σας

Εάν το παιδί προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, θα εμφανιστεί μια οθόνη που επιτρέπει στο παιδί να σας στείλει ένα αίτημα. Εάν το παιδί ακολουθήσει τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, ο διαχειριστής οικογένειας ή ο γονιός/κηδεμόνας θα λάβει ένα μήνυμα.

Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής οικογένειας ή ο γονιός/κηδεμόνας

Μπορείτε να ελέγξετε το αίτημα του παιδιού στον παρακάτω ιστότοπο από τον υπολογιστή ή το smartphone σας. Αφού εισέλθετε με τον δικό σας λογαριασμό, επιλέξτε [Διαχείριση οικογένειας] > [Επιτρεπόμενα παιχνίδια] για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε το αίτημα.
https://www.playstation.com/acct/family

 • Το μήνυμα του αιτήματος θα σταλεί στη διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε ως αναγνωριστικό εισόδου.
 • Το παιδί δεν μπορεί να στείλει αιτήματα για παιχνίδια που δεν επιτρέπεται να παίξει.