Απενεργοποίηση συσκευής

Για να απενεργοποιήσετε τις συσκευές Bluetooth® που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα PS4™, όπως χειριστήρια ή πληκτρολόγια, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Συσκευές] > [Απενεργοποίηση συσκευής]. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να απενεργοποιήσετε.