אודות תפריט XMB™‎ > שימוש בהגדרות של בקרת הורים

Using the parental control settings (שימוש בהגדרות של בקרת הורים)

מערכת PS3™‎ כוללת הגדרות של בקרת הורים שמגבילות את ההפעלה של תוכן שמאופיין בהגבלות של בקרת הורים (למשל תוכן משחקים או וידאו), או את השימוש באינטרנט. באפשרותך לכוונן הגדרות אלה כדי שילדים לא יוכלו להציג תוכן שנועד למבוגרים.

אף על פי ששיטת ההגבלה ושיטת ההגדרה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן, כל התוכן הרלוונטי מוגבל באמצעות סיסמה אחת. * נדרשת סיסמה בעת כוונון של הגדרות בקרת הורים, או בעת שימוש בתוכן עם הגבלות בקרת הורים.

לא כולל תוכן מ-PSNSM‎.

הגדרת סיסמה

1.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).

2.

בחר [Change Password] [שינוי סיסמה]. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להגדרת הסיסמה. בעת הרכישה, הסיסמה מוגדרת כברירת מחדל לערך [0000].

תוכן שאפשר להגביל

תוכן סכימת הגבלות השיטה להגדרת הגבלה
משחקים על-ידי הגדרה של רמת בקרת הורים במערכת PS3™‎, באפשרותך להגביל את ההפעלה של משחקים שמאופיינים ברמה גבוהה יותר. ניתן להגדיר אפשרות זו בהגדרה [Parental Control] [בקרת הורים] תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
תקליטורי DVD על-ידי הגדרה של רמת בקרת הורים במערכת PS3™‎, באפשרותך להגביל את ההפעלה של תקליטורי DVD שמאופיינים ברמה גבוהה יותר. ניתן להגדיר אפשרות זו בהגדרה [DVD - Parental Control‏] [DVD - בקרת הורים] ובאפשרות [BD / DVD - Parental Control Region Code‏] [BD / DVD - קוד אזור לבקרת הורים] תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
תקליטורי BD‏ (Blu-ray Disc) על-ידי הגדרה של רמת בקרת הורים במערכת PS3™‎, באפשרותך להגביל את ההפעלה של תקליטורי BD שמאופיינים ברמה גבוהה יותר. ניתן להגדיר אפשרות זו בהגדרה [BD - Parental Control‏] [BD - בקרת הורים] ובאפשרות [BD / DVD - Parental Control Region Code‏] [BD / DVD - קוד אזור לבקרת הורים] תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
גלישה באתרי אינטרנט על-ידי הגדרה של רמת בקרת הורים במערכת PS3™‎, באפשרותך להגביל את יכולת ההפעלה של דפדפן האינטרנט. ניתן להגדיר אפשרות זו בהגדרה [Internet Browser Start Control] [שליטה בהפעלה של דפדפן האינטרנט] תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
באפשרותך להשתמש בשירות של סינון אינטרנט כדי לבדוק את הסוג ואת מידת ההתאמה של דפי אינטרנט, ולחסום באופן אוטומטי את ההצגה של דפי אינטרנט לא הולמים בעת שימוש באינטרנט. ייתכן שיחולו אגרות על השימוש בשירות זה. ניתן להגדיר שימוש בשירות מסוג זה ב- (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט) תחת (Network) (רשת). *1 *2
PSNSM‎‏ *3 באמצעות בעלות על חשבון ראשי, הורה או אפוטרופוס יכול להגביל את השימוש בצ'אטים את את מכסת ההוצאות החודשית עבור הארנק לשימוש ב-PSNSM‎ על-ידי חשבונות משנה (חשבונות שנועדו לשימוש של קטינים). ניתן להגדיר הגבלות אלה על-ידי כניסה למערכת PS3™‎ באמצעות חשבון ראשי, ולאחריה בחירה באפשרות (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות) > (Sub Account Management) (ניהול חשבונות משנה). *4
*1

סוג השירותים שבהם ניתן להשתמש משתנים בהתאם לארץ או לאזור.

*2

שיטת ההגדרה משתנה בהתאם לשירות. לקבלת פרטים, בקר באתר האינטרנט של ספק השירות. הקישור לאתר האינטרנט מוצג תחת (Browser Security) (אבטחת דפדפן) בתפריט (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט).

*3

PSNSM‎ ו- (PlayStation®Store) זמינים רק במדינות/אזורים נבחרים ובשפות נבחרות.

*4

ניתן ליצור חשבון PSNSM‎ ב- (Sign Up) (הרשמה) תחת (PlayStation™Network).

טיפים

  • ניתן להגדיל הגבלות במערכת PS3™‎ רק אם התוכן שנעשה בו שימוש הוגדר עם הגבלות של בקרת הורים.
  • תוכן שאינו הולם לגילו של בעל החשבון שנרשם בפתיחת חשבון זה, לא יוצג עוד ב- (PlayStation®Store).

אודות תפריט XMB™‎ > שימוש בהגדרות של בקרת הורים