אודות תפריט XMB™‎ > אודות תפריט XMB™ (XrossMediaBar)‎‏

About the XMB™ (XrossMediaBar) menu (אודות תפריט XMB™ (XrossMediaBar)‎‏)

שימוש בתפריט XMB™‎

מערכת PS3™‎ כוללת ממשק משתמש שנקרא XMB™ (XrossMediaBar)‎. השורה האופקית מראה את תכונות המערכת לפי קטגוריות, והעמודה האנכית מראה פריטים שניתן להפעיל בכל קטגוריה.

כפתורי כיוון בחר קטגוריה או פריט.
כפתור איקס אשר את הפריט שנבחר.
כפתור עיגול בטל פעולה.
כפתור משולש

הצג את תפריט האפשרויות / לוח הבקרה.

כפתור PS הצג את תפריט XMB™‎.

הפעלת תוכן

בתפריט XMB™‎, בחר את התוכן מהתקליטור או מדיית האחסון, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס. לעצירת ההפעלה, לחץ על הכפתור עיגול.

טיפ

נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.

חלונית המידע

באמצעות חלונית המידע שמוצגת בפינה הימנית העליונה של המסך, באפשרותך להציג מידע כמו מספר החברים שנמצאים במצב מקוון, חיוויים על הודעות חדשות והמידע העדכני ביותר שזמין תחת [What's New] [מה חדש].

(1)

דמות *

(2)

מספר החברים שנמצאים במצב מקוון *

(3)

מידע על צ'אט טקסטואלי חדש *

(4)

מידע על הודעות חדשות

(5)

תאריך ושעה

(6)

סמל פעולה בתהליך

(7)

מידע זמין תחת [What's New] [מה חדש]

מוצג רק כשאתה מחובר ל-PSNSM‎.

שימוש בתפריט האפשרויות

בחר סמל מתפריט XMB™‎, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש להצגת תפריט האפשרויות. ניתן להציג או להסתיר את תפריט האפשרויות בלחיצה על הכפתור משולש.

פריטים בתפריט האפשרויות

הפריטים בתפריט האפשרויות משתנים בהתאם לקטגוריה.

Play / Start / View (הפעלה / הפעלה / הצגה) להפעלת התוכן.
Eject Disc (הוצאת תקליטור) להוצאת התקליטור.
Delete (מחיקה) למחיקת תוכן.
Copy (העתקה) להעתקת תוכן לאחסון המערכת או למדיית אחסון.*1
Information (מידע) להצגת מידע על התוכן. ניתן לשנות מידע מסוים, כמו השם.
Add to Playlist (הוספה לרשימת הפעלה) להוספת התוכן לרשימת הפעלה.
Display All (הצגת הכל) להצגת כל התיקיות השמורות במדיית אחסון או בהתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB.*1
Sort By (מיון לפי) למיון פריטי תוכן לפי שם, תאריך וכו'.
Group Content (קיבוץ תוכן) לשינוי שיטת הקיבוץ לקיבוץ לפי אלבום, תבנית או אפשרויות אחרות.*2
Delete Multiple (מחיקת פריטים מרובים) לבחירת פריטי תוכן מרובים ולמחיקתם בו-זמנית.
Copy Multiple (העתקת פריטים מרובים) לבחירת פריטי תוכן מרובים ולהעתקתם בו-זמנית.
*1

נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.

*2

תוכן שלא כולל את המידע הדרוש לקיבוץ, מקובץ לתיקייה בשם [Unknown] (לא ידוע). תכנים מסוימים אינם ניתנים לקיבוץ.

שימוש בלוח הבקרה

במהלך הפעלת תוכן, לחץ על הכפתור  משולש כדי להציג את לוח הבקרה. ניתן להציג או להסתיר את לוח הבקרה בלחיצה על הכפתור משולש. פריטי לוח הבקרה משתנים בהתאם לתוכן שמופעל.

שימוש בתכונות מרובות בו-זמנית

משתמשים יכולים ליהנות משימוש בתכונות מרובות בו-זמנית. לדוגמה, ניתן להציג תמונות תחת (Photo) (תמונה) או לגשת לאינטרנט תחת (Network) (רשת) תוך כדי הפעלת מוזיקה תחת (Music) (מוזיקה).

דוגמה: הצגת תמונות תחת (Photo) (תמונה) תוך כדי הפעלת מוזיקה תחת (Music) (מוזיקה)

1.

הפעל מוזיקה תחת (Music) (מוזיקה).

2.

לחץ על כפתור PS.
מוצג תפריט XMB™‎.

3.

בחר את התמונות שברצונך להציג תחת (Photo) (תמונה).

טיפים

  • לא ניתן להפעיל תוכן מהקטגוריה (Music) (מוזיקה) במקביל לשימוש בתכונות אחרות במהלך הפעלה של תקליטור שמע מסוג Super Audio CD או כאשר האפשרות (Settings) (הגדרות) > (Music Settings) (הגדרות מוזיקה) > [Output Frequency] [תדר פלט] מוגדרת לערך [‎44.1 / 88.2 / 176.4 kHz].
  • בהתאם לסוג התוכן שמופעל, ייתכן שתכונות מסוימות שעל פי רוב ניתן להפעיל לא תהיינה זמינות.

שים לב

לא ניתן להפעיל תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, ראה [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה].

אודות תפריט XMB™‎ > אודות תפריט XMB™ (XrossMediaBar)‎‏