רשת > העלאה / הורדה

Upload / Download (העלאה / הורדה)

העלה לאינטרנט תוכן ששמור באחסון המערכת או במדיית אחסון, או הורד תוכן מהאינטרנט לאחסון המערכת או למדיית אחסון.

Upload (העלאה)

ניתן לבצע פעולה זו מדפי אינטרנט שכוללים תכונת העלאה. תהליך ההעלאה משתנה בהתאם לדף האינטרנט.

טיפים

  • ניתן להעלות מאחסון המערכת רק תוכן ששמור תחת (Photo) (תמונה).
  • נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים.

Download (הורדה)

1.

בחר את התוכן שברצונך להוריד מדף האינטרנט.

2.

בחר מיקום לשמירת התוכן, ולאחר מכן לחץ על כפתור START ( הפעלה).

טיפים

  • בהתאם לתוכן, ייתכן שיעד השמירה יהיה מוקצה מראש.
  • תוכן שלא ניתן להפעיל במערכת PS3™‎ יכול להישמר רק במדיית אחסון.
  • נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.
  • באפשרותך לבצע פעולות אחרות תוך כדי הורדה של פריט נתונים גדול או פריטי נתונים מרובים. לקבלת פרטים, ראה (Network) (רשת) > (Download Management) (מנהל ההורדות) > [Background Download] [הורדה ברקע] במדריך זה.

רשת > העלאה / הורדה