חברים > רשימת חברים > הצגת פרופילים

Viewing profiles (הצגת פרופילים)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך להציג את הפרופיל של עצמך ושל חבר. כדי לראות פרופיל של חבר, בחר בדמות של חבר זה.

(1)

תצוגת סטטוס
מוצגים הדמות והסטטוס הנוכחי.

(2)

מידע

(3)

לוח הבקרה

טיפ

לקבלת מידע נוסף על תצוגות סטטוס, ראה (Friends) (חברים) > [Friends list] [רשימת חברים] > [Checking status] [בדיקת סטטוס] במדריך זה.

הצגת מידע במסך פרופיל

בתוך פרופיל, באפשרותך להציג מידע כמו התקדמות צבירת הפרסים, מספר הפרסים שנצברו עבור כל רמה, ומידע מפורט על חבריך. באפשרותך לעבור בסבב בין סוגי המידע בלחיצה על כפתור L1 או R1.

(1)

פרסים שנצברו לאחרונה

(2)

הרמה הנוכחית ומצב ההתקדמות לרמה הבאה
הרמה מתקדמת ככל שנצברים יותר פרסים.

(3)

סך כל הפרסים שנצברו

שימוש בלוח הבקרה שתחת [Profile] [פרופיל]

במהלך הצגה של פרופיל, באפשרותך לבצע פעולות שונות באמצעות לוח הבקרה. הסמלים המוצגים בלוח הבקרה משתנים בהתאם לסטטוס של החבר.

Menu (game title)‎ (תפריט (שם המשחק)) הצג רשימה של פעולות שניתן לבצע במשחק הנוכחי שמופעל.
Add a Friend (הוספת חבר) שלח בקשה להוספת משתמש לרשימת Friends (חברים) שלך.
Message List (רשימת הודעות) הצג רשימה של הודעות שהחלפת עם חבר.
Create Message (יצירת הודעה) צור הודעה חדשה.
Compare Trophies (השוואת פרסים) השווה את התקדמות צבירת הפרסים מול סטטוס של חבר.
Start New Chat (הפעלת צ'אט חדש) התחל שיחת צ'אט.
Reply to Friend Request (מענה לבקשת חברות) פתח את ההודעה שמבקשת להוסיפך כחבר, ושלח תשובה.
Add to Block List (הוספה לרשימה החסומים) הוסף חבר לרשימת החסומים.
Delete from Block List (מחיקה מרשימת החסומים) מחק חבר מרשימת החסומים.

טיפים

  • לא ניתן להסתיר את לוח הבקרה.
  • לוח הבקרה לא מוצג כשאתה מציג את הפרופיל שלך עצמך.

שינוי צבע הרקע של מסך הפרופיל שלך

בחר בכרטיסייה השמאלית העליונה של מסך הפרופיל, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס להצגת לוח הצבעים. בלוח הצבעים, בחר את צבע הרקע עבור מסך הפרופיל שלך.

טיפ

לא ניתן לשנות את צבע הרקע של מסכי פרופיל של אנשים אחרים.

השוואת סטטוס צבירת פרסים מול חברים

1.

תחת (Friends) (חברים), בחר את הדמות של החבר שמולו ברצונך להשוות את סטטוס צבירת הפרסים.
מוצג המסך [Profile] [פרופיל] של החבר.

2.

בחר (Compare Trophies) השוואת פרסים בלוח הבקרה.
התקדמות צבירת הפרסים עבור כל משחק מוצגת עבורך ועבור חברך.

3.

בחר משחק.
התקדמות צבירת הפרסים במשחק מוצגת עבורך ועבור חברך.

חברים > רשימת חברים > הצגת פרופילים