חברים > צ'אט קולי / וידאו צ'אט > הפעלה או סיום של צ'אט קולי / וידאו צ'אט

Starting or quitting voice / video chat (הפעלה או סיום של צ'אט קולי / וידאו צ'אט)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך לנהל שיחות צ'אט קולי / וידאו צ'אט עם אנשים מרשימת החברים שלך. כדי לנהל צ'אט קולי, תזדקק להתקן קלט / פלט שמע (למשל אוזניות, נמכרות בנפרד). כדי לנהל צ'אט עם וידאו, תזדקק גם למצלמת USB (נמכרת בנפרד).

הפעלה של צ'אט קולי / וידאו צ'אט

1.

בחר (Friends) (חברים) > (Start New Chat) (הפעלת צ'אט חדש).

2.

בחר (Voice/Video Chat) (צ'אט קולי/וידאו צ'אט).
מוצג חדר הצ'אטים.

3.

בחר (Invite a Friend) (הזמנת חבר) בתפריט שמוצג על המסך.
אם אתה בוחר את האדם שעמו ברצונך לנהל צ'אט מן הרשימה Friends (חברים) ולאחר מכן בוחר באפשרות [Enter] [הזנה], מוצג המסך של הודעת הזמנה לצ'אט.

4.

הקלד הודעה, ולאחר מכן בחר [Send] [שליחה].
הדמות של החבר שהזמנת מוצגת בחדר הצ'אטים.

אם אדם זה מצטרף לשיחה, תוצג תמונתו והצ'אט הקולי / וידאו צ'אט יתחיל.

טיפים

  • מערכת PS3™‎ תומכת בשיחות מסוג צ'אט קולי / וידאו צ'אט. אפשרויות צ'אט נוספות, כמו צ'אט במשחק, עשויות להיות זמינות דרך תוכנות המשחק. לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם התוכנה שבשימוש.
  • עליך להיות מחובר ל-PSNSM‎ על מנת לנהל שיחות צ'אט.
  • אף על פי שניתן להזמין חברים רבים לשיחות צ'אט, בחדר הצ'אטים מוצגות דמויות רק עבור חמשת החברים הראשונים שבחרת במסך.
  • לכל חדר צ'אט יכולים להצטרף עד שישה אנשים.
  • לא ניתן להשתמש בתכונה של צ'אט קולי / וידאו צ'אט אם מוגדרות הגבלות על השימוש בה. לקבלת מידע על ההגדרות של בקרת הורים, ראה [About the XMB™ menu] [אודות תפריט XMB™‎‏] > [Using the parental control settings] [שימוש בהגדרות של בקרת הורים] במדריך זה.
  • במערכת PS3™‎ ניתן להשתמש באוזניית USB / אוזניית Bluetooth®‎ / מצלמת USB תואמת מסוג EyeToy™‎‏ / PlayStation®Eye / מצלמת USB שתואמת לתקן וידאו USB‏ (UVC).
  • בעת חיבור של מצלמת USB באמצעות רכזת USB, השתמש ברכזת שתומכת ב-USB 2.0. אם נעשה שימוש ברכזת שלא תומכת ב-USB 2.0, איכות התמונה עלולה להיפגע או שהתמונה כלל לא תוצג.
  • לקבלת מידע על פריטי ציוד היקפי נתמכים ולקבלת הוראות שימוש, פנה למשווק שממנו רכשת את פריטי הציוד ההיקפי.

יציאה מחדר הצ'אטים (סיום צ'אט קולי / וידאו צ'אט)

במהלך צ'אט, בחר באפשרות (Leave) (יציאה) בלוח הבקרה.

טיפ

אם האדם שיזם את הצ'אט הקולי /וידאו צ'אט יוצא מהצ'אט, חדר הצ'אטים נסגר.

חברים > צ'אט קולי / וידאו צ'אט > הפעלה או סיום של צ'אט קולי / וידאו צ'אט