משחק > הקטגוריה 'משחק'

Game category (הקטגוריה 'משחק')

הסמלים שלהלן מוצגים תחת (Game) (משחק). הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לתנאי השימוש.

PlayStation®Store הצג מידע מ-PlayStation®Store.
Quit Game (יציאה מהמשחק) צא מתוכנה בפורמט PlayStation®3. סמל זה מוצג רק במהלך משחק פעיל.
(שם המשחק) הפעל כותר תוכנה בפורמט PlayStation®3. כאשר סמל זה נבחר, מוצגת תמונה.
PlayStation®2 Format Disc (תקליטור בפורמט PlayStation®2) הפעל כותר תוכנה בפורמט PlayStation®2.
PlayStation® Format Disc (תקליטור בפורמט PlayStation®‎) הפעל כותר תוכנה בפורמט PlayStation®‎.
Saved Data Utility (PS3™)‎ (תוכנית השירות לנתונים שמורים (PS3™‎)) העתק / מחק או הצג מידע המצוי בנתונים שמורים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®3.
Saved Data Utility (PSP™)‎ (תוכנית השירות לנתונים שמורים (PSP™‎)) העתק / מחק או הצג מידע המצוי בנתונים שמורים עבור משחקונים ועבור תוכנות PSP™Game.
Memory Card Utility (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון) צור והקצה חריצים לכרטיסי זיכרון פנימיים לצורך שמירת נתונים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎. באפשרותך גם להעתיק / למחוק או להציג מידע המצוי בנתונים השמורים.
PS Vita System Application Utility (תוכנית השירות ליישומים במערכות PS Vita) כאשר אתה מגבה את הנתונים השמורים של משחקים שמופעלים במערכת PS Vita, או נתוני יישומים (נתוני משחק), ממערכת PS Vita למערכת PS3™‎, הנתונים נשמרים בתוכנית השירות ליישומים במערכת PS Vita.
Game Data Utility (תוכנית השירות לנתוני משחק) עבור משחקים מסוימים ניתן לשמור נתונים נוספים. באפשרותך גם למחוק או להציג מידע המצוי בנתונים השמורים.
(תוכנות בפורמט PlayStation®3 או PlayStation®2 שמותקנות באחסון המערכת) תוכנות בפורמט PlayStation®3 או PlayStation®2 שמותקנות באחסון המערכת. מוצגת תמונה ממוזערת של המשחק.
(נתונים שהורדו אל אחסון המערכת) סמל זה מוצג עבור נתוני משחק או נתוני הרחבה שהורדו אל אחסון המערכת. עם הפעלת המשחק, הנתונים מותקנים. הסמל משתנה בהתאם לסוג הנתונים.

טיפים

  • או מוצג עבור תוכן שמוגבל באמצעות בקרת הורים. ניתן להפעיל את התוכן בהזנת סיסמה בת ארבע ספרות. ניתן להגדיר את הסיסמה תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
  • אם מחובר למערכת באמצעות כבל HDMI התקן שלא תואם לתקן HDCP‏ (High-bandwidth Digital Content Protection), לא ניתן להפיק וידאו ו/או שמע מן המערכת.
  • ניתן להפיק תוכן שמוגן עם זכויות יוצרים בתקליטור Blu-ray Disc רק ב-1080p בעת שימוש בכבל HDMI שמחובר להתקן שתואם לתקן HDCP.
  • במקרים נדירים, ייתכן שתקליטורים ומדיה אחרת לא יפעלו כהלכה במערכת PS3™‎. הסיבה העיקרית לכך היא הבדלים בתהליך הייצור או בקידוד של התוכנה.

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2‎ או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2‎ במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

משחק > הקטגוריה 'משחק'