משחק > הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎ > התקנת תוכנות בפורמט PlayStation®2

Installing PlayStation®2 format software (התקנת תוכנות בפורמט PlayStation®2)

תכונה זו זמינה במערכות PS3™‎ שנמכרות ביפן ובצפון אמריקה.


באפשרותך להתקין כותרים אלה של תוכנות בפורמט PlayStation®2 באחסון המערכת של מערכת PS3™‎‏:


*1

ניתן להתקין משחק זה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות ביפן.

*2

מחסנית PlayStation מקורית

*3

ניתן להתקין משחקים אלה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות בצפון אמריקה.

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2‎ או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2‎ במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

היערכות להתקנה

כדי להשתמש בתכונה זו, ראשית עליך להתקין את [PS2 System Data] [נתוני מערכת PS2] באחסון המערכת. ניתן להוריד את [PS2 System Data] [נתוני מערכת PS2] מ- (PlayStation®Store).

1.

בחר (PlayStation®Store) תחת (PSN).
כדי להשתמש ב- (PlayStation®Store), עליך ליצור חשבון Sony Entertainment Network.

2.

הורד את [PS2 System Data] [נתוני מערכת PS2] מ- (PlayStation®Store).
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לביצוע ההורדה. עם השלמת ההורדה, תתבצע התקנה אוטומטית של [PS2 System Data] [נתוני מערכת PS2]. [PS2 System Data] [נתוני מערכת PS2] נשמרים ב- (Game Data Utility) (תוכנית השירות לנתוני משחק) תחת (Game) (משחק).

3.

סגור את (PlayStation®Store).

התקנת תוכנות בפורמט PlayStation®2

כאשר אתה מפעיל כותר של תוכנה בפורמט PlayStation®2 שניתן להתקנה במערכת PS3™‎, מופיע המסך שלהן.

ראשית, צור מחיצת משחק שאחסון המערכת של מערכת PS3™‎, ולאחר מכן התקן שם את התוכנה בפורמט PlayStation®2. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך ליצירת מחיצת המשחק ולהתקנת התוכנה.

טיפים

  • התוכנה שבה אתה משתמש תקבע את סוג הנתונים שמותקנים, את מספר הדיסקים הדרושים ואת כמות המקום הדרושה באחסון המערכת. תוכל לקבל מידע נוסך על-ידי ביקור בדפי התמיכה באינטרנט:
  • - אזור יפן: インフォメーションセンターからのお知らせ
  • - אזור צפון אמריקה: PlayStation® Knowledge Center (מרכז הידע של PlayStation®‎) *
  • * באמצעות ה-Knowledge Center (מרכז הידע), באפשרותך לחפש מידע על השימוש בתוכנה הרלוונטית בפורמט PlayStation®2 במערכת PlayStation®3.
  • ההפעלה של תוכנות מותקנות בפורמט PlayStation®2 מתבצעת תחת (Game) (משחק).

משחק > הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎ > התקנת תוכנות בפורמט PlayStation®2