מוזיקה > קבלה או עריכה של פרטים על תקליטור שמע

Obtaining or editing audio CD information (קבלה או עריכה של פרטים על תקליטור שמע)

קבלת פרטים על תקליטור שמע

כשאתה מכניס תקליטור שמע, מערכת PS3™‎ מתחברת לאינטרנט באופן אוטומטי ומשיגה את פרטי התקליטור. לקבלת פרטים על תקליטור, ראשית עליך לאשר את הסכם המשתמש שמוצג על המסך.

טיפים

  • באפשרותך להשיג את פרטי התקליטור גם דרך תפריט האפשרויות. כשסמל התקליטור מסומן, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Obtain CD Information] [השגת פרטי תקליטור]. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.
  • אם לא השגת את פרטי התקליטור, מידע מפורט על שם האלבום ושמות הרצועות לא יוצג עם הכנסת התקליטור למערכת.

עריכת פרטים על תקליטור שמע

באפשרותך לערוך את פרטי התקליטור שהושגו. כשסמל תקליטור השמע או הרצועה מסומן, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Information] [מידע] בתפריט האפשרויות. בחר את הפריט שברצונך לפתוח.

טיפים

  • באפשרותך גם לשלוח את המידע הערוך לחברת All Media Guide דרך האינטרנט אם פרטי התקליטור שהושגו באופן אוטומטי על-ידי מערכת PS3™‎ היו שגויים. בחר את סמל תקליטור השמע, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Send CD Information] [שליחת פרטי תקליטור] בתפריט האפשרויות.
  • חברת All Media Guide היא חברה שמספקת מסד נתונים של פרטי תקליטורים.
  • לא ניתן לשלוח מידע לחברת All Media Guide אם השדות [Album] [אלבום], [Artist] [אמן] ו-[Genre] [ז'אנר] לא מכילים מידע.
  • לא ניתן לשנות או לשלוח פרטי תקליטור עבור תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD.

שים לב

לא ניתן להפעיל תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, ראה [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה].

מוזיקה > קבלה או עריכה של פרטים על תקליטור שמע