מוזיקה > ייבוא תקליטורי שמע לאחסון המערכת

Importing audio CDs to the system storage (ייבוא תקליטורי שמע לאחסון המערכת)

ניתן לייבא (להקליט) רצועות מתקליטור שמע לאחסון המערכת. כשסמל תקליטור השמע או הרצועה מסומן, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר  [Import] [ייבוא] בתפריט האפשרויות. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.


טיפים

  • רכיב ה-Codec שמוגדר כברירת המחדל הוא [AAC], וקצב הסיביות שמוגדר כברירת המחדל הוא [‎128 kbps]. ניתן לשנות את רכיב ה-Codec ואת קצב הסיביות תחת (Settings) (הגדרות) > (Music Settings) (הגדרות מוזיקה) > [Audio CD Import] [ייבוא תקליטור שמע].
  • במקרים מסוימים, ייתכן שלא תוכל לייבא רצועות מתקליטורי שמע מסוג Super Audio CD או מתקליטורי שמע שמוגנים בזכויות יוצרים.
  • במהלך הפעלה של תוכן, לא ניתן לייבא רצועות מתקליטורי שמע.*
  • כולל הפעלת תוכן באמצעות תכונות אחרות, למשל הצגה של קובצי תמונה.

שים לב

לא ניתן להפעיל תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, ראה [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה].

מוזיקה > ייבוא תקליטורי שמע לאחסון המערכת