תמונה > הקטגוריה 'תמונה'

Photo category (הקטגוריה 'תמונה')

הסמלים שלהלן מוצגים תחת (Photo) (תמונה). הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לתנאי השימוש.

Search for Media Servers (חיפוש שרתי מדיה) התחל חיפוש לאיתור של שרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) שמחוברים לאותה רשת.
Using Photo Gallery (שימוש בגלריית תמונות) השתמש ביישום זה לשיפור חוויית הצפייה בתמונות ששמורות במערכת PS3™‎.
Save Screenshot (שמירת צילום מסך) שמור צילומי מסך מתוכנות בפורמט PlayStation®3 במהלך משחק. אפשרות זו זמינה רק אם התוכנה שמופעלת תומכת בה.
Media Server (שרת מדיה) התחבר לשרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) והצג את התמונות שמאוחסנות בהם. הסמל המוצג משתנה בהתאם לסוג השרת.
Data Disc (תקליטור נתונים) הצג קובצי תמונה השמורים במדיית תקליטורים תואמת הניתנת להקלטה, כמו CD-R או DVD-R.
Memory Stick™‎ הצג קובצי תמונה השמורים במדיה מסוג Memory Stick™‎‏.*
SD Memory Card (כרטיס זיכרון SD) הצג קובצי תמונה השמורים בכרטיס מסוג SD Memory Card (כרטיס זיכרון SD)‏.*
CompactFlash®‎ הצג קובצי תמונה השמורים ב-CompactFlash®‎‏.*
PSP™ (PlayStation®Portable)‎ הצג קובצי תמונה השמורים במדיה מסוג Memory Stick™‎ של מערכת PSP™‎.
PSP™ (PlayStation®Portable)‎ הצג קובצי תמונה השמורים באחסון המערכת של מערכת PSP™go.
Digital Camera (מצלמה דיגיטלית) הצג קובצי תמונה השמורים במצלמה דיגיטלית שתואמת למערכת PS3™‎.
WALKMAN®/ATRAC Audio Device (WALKMAN®)‎ (התקן שמע מסוג WALKMAN®/ATRAC (WALKMAN®)‎) הצג קובצי תמונה השמורים בהתקן שמע מסוג WALKMAN®‎‏/ATRAC (WALKMAN®‎)‎.
ATRAC Audio Device (התקן שמע מסוג ATRAC) הצג קובצי תמונה השמורים בהתקן שמע מסוג ATRAC.
USB Device (התקן USB) הצג קובצי תמונה השמורים בהתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB.
Playlists (רשימות הפעלה) באפשרותך ליצור רשימות הפעלה או לערוך או להפעיל רשימות הפעלה קיימות.
Digital Camera Images (תמונות ממצלמה דיגיטלית) הצג קובצי תמונה השמורים בתיקייה DCIM של מצלמה דיגיטלית.
(תיקייה) סמל זה מוצג כאשר קיימות תיקיות שנוצרו באמצעות מחשב.
(קבצים השמורים באחסון המערכת) הצג קובצי תמונה השמורים באחסון המערכת של מערכת PS3™‎. מוצגות תמונות ממוזערות.
*

נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎. בעת שימוש עם מתאם USB, מדיית האחסון תוצג בתור (USB Device) (התקן USB).


טיפים

  • לקבלת פרטים על DLNA, ראה (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Media Server Connection] [חיבור לשרת מדיה] במדריך זה.
  • במקרים נדירים, ייתכן שתקליטורים ומדיה אחרת לא יפעלו כהלכה במערכת PS3™‎. הסיבה העיקרית לכך היא הבדלים בתהליך הייצור או בקידוד של התוכנה.
  • לצפייה בתוכן בתלת-ממד (3D), נדרשים טלוויזיה שתומכת ב-3D ותואמת לתקן 3D וכבל HDMI במהירות גבוהה.

תמונה > הקטגוריה 'תמונה'