רשת > שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות האינטרנט)

Using remote play (via the Internet)‎ (שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות האינטרנט))

כדי להשתמש בתכונה זו במערכת PS Vita או במערכת PSP™‎, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת של מערכת PS3™‎ ושל מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎.


באמצעות התקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, ובנקודת גישה אלחוטית, באפשרותך לחבר את מערכת PS3™‎ שלך דרך האינטרנט. כדי להשתמש בהפעלה מרחוק, יש להגדיר את מערכת PS3™‎ במצב המתנה בחיבור להפעלה מרחוק.

טיפ

השיטה לשימוש בשירות מסחרי של נקודות חמות (רשת LAN אלחוטית) והחיובים בגין שימוש זה משתנים בהתאם לספק השירות. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות.

היערכות (1) (מערכת PS3™‎ וההתקן שתומך בהפעלה מרחוק)

כדי להשתמש בהפעלה מרחוק בפעם הראשונה, עליך לרשום (לשייך) את ההתקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או PSP™‎, במערכת PS3™‎. כדי לרשום (לשייך) את המערכת, בחר (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק) > [Register Device] [רישום התקן].

היערכות (2) (התקן שתומך בהפעלה מרחוק)

צור חיבור רשת לחיבור מערכת PS Vita או PSP™‎ לנקודת גישה. כדי להשתמש בהפעלה מרחוק דרך האינטרנט, באפשרותך להשתמש בנקודת גישה אלחוטית. לקבלת פרטים על הגדרות רשת בהתקן שתומך בהפעלה מרחוק, עיין במדריך ההנחיות שסופק עם ההתקן.

שימוש בהפעלה מרחוק במערכת PS Vita

1.

במערכת PS3™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).
המערכת תיכנס למצב המתנה בחיבור להפעלה מרחוק.

2.

במערכת PS Vita, הקש על (PS3 Remote Play) (הפעלה מרחוק של PS3‏) > [Start] [הפעלה].

3.

הקש על [Connect via Internet] [חיבור דרך האינטרנט].
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.
עם יצירת החיבור בין המערכות, מסך מערכת PS3™‎ יופיע במערכת PS Vita שלך.‎

טיפים

  • במהלך הפעלה מרחוק, אם אתה עובר למסך של יישום אחר, חיבור ההפעלה מרחוק נסגר לאחר 30 שניות.‎
  • במערכת PS Vita, קשר את חשבון Sony Entertainment Network שבו נעשה שימוש במערכת PS3™‎. אם יצרת חשבון במערכת PS Vita או במחשב, באפשרותך להשתמש בחשבון זה גם במערכת PS3™‎.

שימוש בהפעלה מרחוק במערכת PSP™‎

1.

במערכת PS3™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).
המערכת תיכנס למצב המתנה בחיבור להפעלה מרחוק.

2.

במערכת PSP™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).

3.

בחר [Connect via Internet] [חיבור דרך האינטרנט].

4.

מרשימת החיבורים, בחר את החיבור עבור נקודת הגישה שבה יש להשתמש עבור ההפעלה מרחוק.

5.

הזן את מזהה הכניסה והסיסמה של חשבון Sony Entertainment Network שבשימוש.
אם החיבור נוצר בהצלחה, המסך של מערכת PS3™‎ יופיע במערכת PSP™‎.

שימוש בהפעלה מרחוק באמצעות האינטרנט

ייתכן שלא תוכל להשתמש בהפעלה מרחוק דרך האינטרנט, בהתאם להתקן הרשת שבשימוש. במקרה זה, בדוק את הפרטים שלהלן.

טיפים

  • נתב הוא התקן שמאפשר למספר התקנים לשתף קו אינטרנט יחיד.
  • פונקציות האבטחה שמסופקות על-ידי הנתב וספק שירותי האינטרנט עשויות להגביל את התקשורת. עיין בהוראות שקיבלת עם התקן הרשת שבשימוש ובמידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך.

רשת > שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות האינטרנט)