רשת > שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות נקודת גישה)

Using remote play (via an access point)‎ (שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות נקודת גישה))

חבר את מערכת PS3™‎ לנקודת גישה באמצעות כבל אתרנט. השתמש בתכונה של עבודה ברשת אלחוטית של התקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, להתחברות למערכת PS3™‎ דרך נקודת הגישה.

דוגמה לתצורה נפוצה

טיפים

  • נתב אלחוטי הוא התקן שמוסיף לנתב פונקציונליות של נקודת גישה. נקודת גישה היא התקן שמאפשר לך להתחבר לרשת באופן אלחוטי. נתב הוא התקן המשמש לשיתוף של חיבור אחד לאינטרנט בין התקנים מרובים.
  • מודם יכול להיות מצויד בפונקציונליות של נתב. חבר את מערכת PS3™‎ להתקן שמצויד בפונקציונליות של נתב.
  • אם גם נקודת הגישה וגם המודם מצוידים בפונקציונליות של נתב, כבה את פונקציונליות הנתב של אחד מהם. מערכת PS3™‎ וההתקן שתומך בהפעלה מרחוק צריכים להיות מחוברים לאותה רשת. אם נעשה שימוש בשני נתבים או יותר בו-זמנית, מערכת PS3™‎ וההתקן עשויים להיות מחוברים לרשתות שונות, ולא תוכל להשתמש בהפעלה מרחוק.

היערכות לשימוש (מערכת PS3™‎ וההתקן שתומך בהפעלה מרחוק)

כדי להשתמש בהפעלה מרחוק בפעם הראשונה, עליך לרשום (לשייך) את ההתקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, במערכת PS3™‎. כדי לרשום (לשייך) את ההתקן, בחר (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק) > [Register Device] [רישום התקן].

היערכות לשימוש (התקן שתומך בהפעלה מרחוק)

צור חיבור רשת לחיבור ההתקן לנקודת גישה. אם בהתקן שמור כבר חיבור רשת, אין צורך ליצור חיבור חדש. לקבלת פרטים על יצירת חיבור רשת בהתקן, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

שימוש בהפעלה מרחוק במערכת PS Vita

1.

במערכת PS Vita, הקש על (PS3 Remote Play) (הפעלה מרחוק של PS3‏) > [Start] [הפעלה].

2.

במערכת PS3™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).
מערכת PS3™‎ ממתינה שמערכת PS Vita תיצור את החיבור להפעלה מרחוק.

3.

במערכת PS Vita, הקש על [Connect via Private Network] [התחברות דרך רשת פרטית].
עם יצירת החיבור בין המערכות, מסך מערכת PS3™‎ יופיע במערכת PS Vita שלך.
אם מופיע המסך Wi-Fi Settings (הגדרות Wi-Fi), בחר את נקודת הגישה שמחוברת למערכת PS3™‎.

שימוש בהפעלה מרחוק במערכת PSP™‎

1.

במערכת PS3™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).
המערכת תיכנס למצב המתנה בחיבור להפעלה מרחוק.

2.

במערכת PSP™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).

3.

בחר [Connect via Private Network] [התחברות דרך רשת פרטית].

4.

מרשימת החיבורים, בחר את החיבור עבור נקודת הגישה שבה יש להשתמש עבור ההפעלה מרחוק.
אם החיבור נוצר בהצלחה, המסך של מערכת PS3™‎ יופיע במערכת PSP™‎.

טיפים

  • ניתן להשתמש בהפעלה מרחוק בטווח האות של נקודת הגישה.
  • אם אתה מפעיל את ההגדרה של הפעלת המערכת מרחוק במערכת PS3™‎ שלך, באפשרותך להגדיר הפעלה אוטומטית של המערכת (Wake on LAN) (יקיצה ברשת LAN). לקבלת פרטים, ראה (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק) > [Remote Start] [הפעלת המערכת מרחוק] במדריך זה.
  • במהלך הפעלה מרחוק, אם אתה עובר למסך של יישום אחר, חיבור ההפעלה מרחוק נסגר לאחר 30 שניות.‎

רשת > שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות נקודת גישה)