רשת > שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות התכונה של רשת LAN אלחוטית במערכת PS3™‎)

Using remote play (via the wireless LAN feature of the PS3™ system)‎ (שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות התכונה של רשת LAN אלחוטית במערכת PS3™‎))

חבר למערכת PS3™‎ התקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, באמצעות התכונה של רשת LAN אלחוטית במערכת PS3™‎. שיטת חיבור זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שמצוידות בתכונה של רשת LAN אלחוטית.

היערכות לשימוש

כדי להשתמש בהפעלה מרחוק בפעם הראשונה, עליך לרשום (לשייך) את ההתקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, במערכת PS3™‎. כדי לרשום (לשייך) את ההתקן, בחר (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק) > [Register Device] [רישום התקן].

שימוש בהפעלה מרחוק במערכת PS Vita

1.

במערכת PS Vita, הקש על (PS3 Remote Play) (הפעלה מרחוק של PS3‏) > [Start] [הפעלה].

2.

במערכת PS3™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).
מערכת PS3™‎ ממתינה שמערכת PS Vita תיצור את החיבור להפעלה מרחוק.

3.

במערכת PS Vita, הקש על [Connect via Private Network] [התחברות דרך רשת פרטית].
עם יצירת החיבור בין המערכות, מסך מערכת PS3™‎ יופיע במערכת PS Vita שלך.

שימוש בהפעלה מרחוק במערכת PSP™‎

1.

במערכת PS3™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).
המערכת תיכנס למצב המתנה בחיבור להפעלה מרחוק.

2.

במערכת PSP™‎, בחר (Network) (רשת) > (Remote Play) (הפעלה מרחוק).

3.

בחר [Connect via Private Network] [התחברות דרך רשת פרטית].

4.

בחר [PlayStation(R)3] ברשימת החיבורים.
אם החיבור נוצר בהצלחה, המסך של מערכת PS3™‎ יופיע במערכת PSP™‎.

טיפים

  • ניתן להשתמש בהפעלה מרחוק בטווח של רשת ה-LAN האלחוטית של מערכת PS3™‎.
  • אם אתה מפעיל את ההגדרה של הפעלת המערכת מרחוק במערכת PS3™‎ שלך, באפשרותך להגדיר הפעלה אוטומטית של המערכת (Wake on LAN) (יקיצה ברשת LAN). לקבלת פרטים, ראה (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק) > [Remote Start] [הפעלת המערכת מרחוק] במדריך זה.
  • במהלך הפעלה מרחוק, אם אתה עובר אל מסך LiveArea™‎ עבור Remote Play (הפעלה מרחוק) או עבור יישום אחר, חיבור ההפעלה מרחוק נסגר לאחר 30 שניות.

רשת > שימוש בהפעלה מרחוק (באמצעות התכונה של רשת LAN אלחוטית במערכת PS3™‎)