הגדרות > הגדרות מערכת > הפעלה אוטומטית של תקליטורים

Disc Auto-Start (הפעלה אוטומטית של תקליטורים)

הגדר אם להפעיל באופן אוטומטי תקליטורים עם הכנסתם.

Off (כבוי) הגדר כדי שלא להפעיל תקליטורים באופן אוטומטי.
On (מופעל) הגדר כדי להפעיל תקליטורים באופן אוטומטי.

טיפים

  • גם אם אפשרות זו מוגדרת לערך [On] [מופעל], תקליטורים לא יופעלו באופן אוטומטי במקרים הבאים:
  • - כאשר המערכת מופעלת כשכבר מוכנס לתוכה תקליטור
  • - כאשר מתבצעת פעולה אחרת בתפריט XMB™‎
  • - כאשר מוכנס תקליטור CD-R או סוג אחר של תקליטור נתונים
  • - בהפעלת המערכת, כאשר ישנם מספר משתמשים ולא הוגדרה כניסה אוטומטית
  • עבור תקליטורים שהוקלטו עם מספר שכבות של נתונים, כמו תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD, שכבת הנתונים שתופעל באופן אוטומטי משתנה בהתאם לתקליטור עצמו.

שים לב

לא ניתן להפעיל תקליטורי שמע מסוג Super Audio CD במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, ראה [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה].

הגדרות > הגדרות מערכת > הפעלה אוטומטית של תקליטורים