הגדרות > מציג Edy

Edy Viewer (מציג Edy)

הגדרה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות ביפן.


התחבר ל-Rakuten Edy Center לקבלת Edy (כסף אלקטרוני), לבדוק את היתרה בארנק המקוון שלך או להשתמש בשירותים אחרים. נדרש קורא / כותב כרטיסי IC ללא מגע (נמכר בנפרד). ראשית עליך לאשר את הסכם המשתמש שמוצג על המסך.

‎(Edy Gifts)‎ (מתנות Edy) קבל Edy מטעם חברות משתתפות.
‎(Checking online balance)‎ (בדיקת היתרה בארנק המקוון) בדוק את יתרת כספי Edy שמזוהה בשרת Rakuten Edy Center.
‎(Reader / Writer Self-Diagnosis)‎ (אבחון עצמי של הקורא / כותב) בדוק את הסטטוס, את מספר הגרסה או מידע אחר עבור הקורא / כותב של כרטיסי IC ללא מגע (נמכר בנפרד) שמחובר למערכת PS3™‎.

טיפים

  • לקבלת מידע על הסוגים של קוראי / כותבי כרטיסי IC ללא מגע שניתן להשתמש בהם, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.
  • לא ניתן להוסיף כסף לחשבון Edy באמצעות מערכת PS3™‎. לתשומת לבך, לא ניתן להשתמש בכספי Edy לביצוע רכישות מקוונות ברוב אתרי האינטרנט.
  • כדי להשתמש ב-Edy לקניות מקוונות ב- (PlayStation®Store), ראשית עליך להוסיף כסף לארנק שלך. לקבלת פרטים על הוספת כסף לארנק, ראה (PlayStation™Network)‏ > (PlayStation®Store)‏ > [Using the wallet] [שימוש בארנק] במדריך זה. לא ניתן לבצע רכישות ישירות באמצעות Edy.
  • לקבלת מידע נוסף לגבי Rakuten Edy, בקר בדף http://www.rakuten-edy.co.jp/‎.

הגדרות > מציג Edy