הגדרות > הגדרות משחק

Game Settings (הגדרות משחק)

כוונן הגדרות הקשורות לפלט מתוכנות בפורמט PlayStation®2 ו-PlayStation®‎.

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2‎ או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2‎ במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

PS - Upscaler‏ (PS - שיפור רזולוציה)

שיפור רזולוציה הוא טכניקה שניתן להשתמש בה כדי לאפשר הצגה של תוכן וידאו שהוקלט ברזולוציית SD‏ (NTSC‏: 480p‏ / 480i‏, PAL‏: 576p / 576i) ברזולוציית HD‏ (1080p‏ / 1080i‏ / 720p). משום שתוכן הווידאו של תוכנות בפורמט PlayStation®2 ו-PlayStation®‎ מוקלט ברזולוציית SD, אפשר לשפר את הרזולוציה של התוכן. ניתן לשפר את הרזולוציה של תוכן וידאו על-ידי הפעלה של פלט ברזולוציה משופרת.

Off (כבוי) הגדר כדי להשבית את הצגת הפלט ברזולוציה משופרת.
Normal (רגיל) הגדר כדי לשפר את הרזולוציה ולהציג את התוכן בגודל שתואם לגודל המסך.
Full Screen (מסך מלא) הגדר כדי לשפר את הרזולוציה ולהציג במצב מסך מלא באמצעות שינוי של יחסי הרוחב-גובה ומתיחה של התמונה.

טיפים

  • כדי להשתמש בתכונה זו, נדרשת טלוויזיה שתואמת לקלט ופלט באיכות HD שמחוברת באמצעות כבל HDMI או כבל AV קומפוננט. כמו כן, הגדרת פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ צריכה להיות מוגדרת לפלט וידאו ב-1080p, ב-1080i או ב-720p.
  • אם איכות התמונה נפגעת או שהתמונה לא נראית כהלכה לאחר שיפור הרזולוציה, הגדר אפשרות זו לערך [Off] [כבוי].
  • פריט זה מוצג תחת [PS / PS2 - Upscaler‏] [PS‏ / PS2 - שיפור רזולוציה] בדגמים מסוימים.

PS - Smoothing‏ (PS - החלקה)

Off (כבוי) הגדר כדי להשבית את ההחלקה.
On (מופעל) הגדר כדי להשתמש בהחלקה לריכוך הגולמיות של התמונה המוצגת.

הערות

  • עם תוכנות מסוימות, ייתכן שאפקט ההחלקה לא ייראה אם שאיכות התמונה תהיה ירודה גם אם אפשרות זו מוגדרת לערך [On] (מופעל). במקרה זה, הגדר אותה לערך [Off] (כבוי).
  • פריט זה מוצג תחת [PS / PS2 - Smoothing‏] [PS‏ / PS2 - החלקה] בדגמים מסוימים.

הגדרות > הגדרות משחק