הגדרות > הגדרות צליל > הגדרות פלט וידאו

Video Output Settings (הגדרות פלט וידאו)

כוונן את הגדרות פלט הווידאו של המערכת. בחר את הגדרות הפלט המיטביות עבור הטלוויזיה שבשימוש.

1.

בדוק את הרזולוציה שהטלוויזיה תומכת בה.
הרזולוציה (מצב וידאו) משתנה בהתאם לסוג הטלוויזיה. לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם הטלוויזיה.

2.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Display Settings) (הגדרות תצוגה).

3.

בחר [Video Output Settings] [הגדרות פלט וידאו].

4.

בחר את סוג המחבר בטלוויזיה שלך.
הרזולוציה (מצב וידאו) משתנה בהתאם לסוג המחבר שבשימוש.

סוג כבל מחבר קלט בטלוויזיה מצבי וידאו נתמכים *1
כבל HDMI (נמכר בנפרד)
HDMI
NTSC‏: 1080p‏ / 1080i‏ / 720p‏ / 480p
PAL‏: 1080p‏ / 1080i‏ / 720p‏ / 576p
כבל AV קומפוננט (נמכר בנפרד)


כבל D-Terminal (נמכר בנפרד)
קומפוננט
D-Terminal‏ *2
NTSC‏: 1080p‏ / 1080i‏ / 720p‏ / 480p‏ / 480i
PAL‏: 1080p‏ / 1080i‏ / 720p‏ / 576p‏ / 576i
כבל AV (כלול)כבל S VIDEO (נמכר בנפרד)
קומפוזיטS Video‏*3
NTSC‏: 480i
PAL‏: 576i
כבל AV MULTI (נמכר בנפרד) [VMC-AVM250] (מוצר של Sony Corporation)כבל AV (כלול)
תקע מחבר Euro-AV (כלול) *4
AV MULTI‏*5
SCART‏*6
NTSC‏: 480p‏ / 480i
PAL‏: 576p‏ / 576i
*1

האפשרויות במצב וידאו משתנות בהתאם לאזור שבו נרכשה מערכת PS3™‎. בצפון אמריקה, אסיה ואזורי NTSC אחרים, מצב וידאו 480i מופיע כ-[Standard (NTSC)‎] [רגיל (NTSC)]. באירופה ואזורי PAL אחרים, מצב וידאו 576i מופיע כ-[Standard (PAL)‎] [רגיל (PAL)]. לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם המוצר.

*2

D-Terminal הוא סוג מחבר שפופולרי בעיקר ביפן. D1-D5 תומך ברזולוציות הבאות:
D5‏: 1080p‏ / 720p‏ / 1080i‏ / 480p‏ / 480i
D4‏: 1080i‏ / 720p‏ / 480p‏ / 480i
D3‏: 1080i‏ / 480p‏ / 480i
D2‏: 480p‏ / 480i
D1‏: 480i

*3

S VIDEO הוא פורמט שפופולרי בעיקר ביפן.

*4

תקע מחבר Euro-AV כלול רק במערכות PS3™‎ הנמכרות באירופה.

*5

AV MULTI הוא פורמט שפופולרי בעיקר ביפן. אם נבחרת האפשרות [AV MULTI / SCART], יוצג המסך שמאפשר לך לבחור את הסוג של אות הפלט.

*6

SCART הוא פורמט שפופולרי בעיקר באירופה. אם נבחרת האפשרות [AV MULTI / SCART], יוצג המסך שמאפשר לך לבחור את הסוג של אות הפלט.

5.

הגדר את גודל התצוגה של טלוויזיית 3D.
הגדר את המערכת להתאים עצמה לגודל המסך של הטלוויזיה שבשימוש.
אם הטלוויזיה שבה אתה משתמש אינה טלוויזיית 3D, או אם לא בחרת באפשרות [HDMI] בשלב 4, מסך זה לא יוצג.

6.

שנה את הגדרות פלט הווידאו.
שנה את הרזולוציה של פלט הווידאו. בהתאם לסוג המחבר שנבחר בשלב 4, ייתכן שמסך זה לא יוצג.

7.

הגדר את הרזולוציה.
בחר את כל הרזולוציות שהטלוויזיה שבשימוש תומכת בהן. תוכן וידאו יופק באופן אוטומטי ברזולוציה הגבוהה ביותר שניתן עבור התוכן שמופעל, מבין כל הרזולוציות שנבחרו.*
* רזולוציית הווידאו נבחרת לפי סדר העדיפות הבא: 1080p‏ > 1080i‏ > 720p‏ > 480p/576p‏ > Standard (NTSC:480i/PAL:576i)‎ (רגיל (NTSC‏:480i‏/PAL‏:576i).

אם בשלב 4 נבחרת האפשרות [Composite / S Video] [קומפוזיט / S Video], לא יוצג המסך שמאפשר בחירה של רזולוציות.
אם נבחרת האפשרות [HDMI], באפשרותך לבחור גם לכוונן את הרזולוציה באופן אוטומטי (התקן ה-HDMI צריך להיות מופעל). במקרה זה, המסך לבחירת רזולוציות לא יוצג.

8.

הגדר את סוג הטלוויזיה.
בחר את סוג הטלוויזיה שבשימוש. הגדר כאשר אמורה להיות מופקת רק רזולוציית SD‏ (NTSC‏:480p‏ / 480i‏, PAL‏: 576p‏ / 576i), כמו למשל כאשר נבחרת האפשרות [Composite / S Video] [קומפוזיט / S Video] או [AV MULTI / SCART] בשלב 4.

9.

בדוק את ההגדרות שלך.
אשר שהתמונה מוצגת ברזולוציה הנכונה עבור הטלוויזיה. באפשרותך לחזור לאחד מהמסכים הקודמים ולשנות את ההגדרות בלחיצה על הכפתור שמאלה.

10.

שמור את ההגדרות.
הגדרות פלט הווידאו נשמרות במערכת PS3™‎. באפשרותך להמשיך להגדיר את הגדרות פלט השמע. לקבלת פרטים על פלט השמע, ראה (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות שמע) > [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע] במדריך זה.

טיפים

  • אם הגדרות פלט הווידאו לא תואמות לאלו שנדרשות עבור הטלוויזיה שבשימוש, ייתכן שהמסך יחשיך עם שינוי הרזולוציה. עם זאת, המסך אמור לחזור לרזולוציה המקורית לאחר זמן מה. אם המסך נותר חשוך במשך יותר מ-30 שניות, כבה את המערכת. לאחר מכן, גע בכפתור ההפעלה שבחזית המערכת במשך לפחות חמש שניות כדי להפעיל את המערכת מחדש. הגדרות פלט הווידאו יאופסו לרזולוציה הרגילה באופן אוטומטי.
  • אם מחובר למערכת באמצעות כבל HDMI התקן שלא תואם לתקן HDCP‏ (High-bandwidth Digital Content Protection), לא ניתן להפיק וידאו ו/או שמע מן המערכת.
  • ניתן להפיק תוכן שמוגן עם זכויות יוצרים בתקליטור Blu-ray Disc רק ב-1080p בעת שימוש בכבל HDMI שמחובר להתקן שתואם לתקן HDCP.
  • כאשר מערכת PS3™‎ (סדרת CECH-3000 / 4000) מחוברת לטלוויזיה באמצעות כבל D-Terminal, כבל AV קומפוננט או כבל Multi AV (מוצר של Sony Corporation), פלט אנלוגי באיכות HD מוגבל בהתאם לטכנולוגיה להגנה על זכויות יוצרים שמיושמת על-ידי Blu-ray™‎‏ (AACS). תכנים מתוכנות וידאו בתקליטורי BD‏ (BD-ROM) ומתקליטורי BD שהוקלטו עם תוכן וידאו עם הגנה על זכויות יוצרים (למשל תוכניות משודרות) מופקים ב-480i.
  • כדי להציג תכנים מתוכנות וידאו בתקליטורי BD‏ (BD-ROM) ומתקליטורי BD שהוקלטו עם תוכן וידאו עם הגנה על זכויות יוצרים, חבר את המערכת (סדרת CECH-4200 ואילך) באמצעות כבל HDMI.

הגדרות > הגדרות צליל > הגדרות פלט וידאו