משתמשים > כיבוי המערכת

Turning off the system (כיבוי המערכת)

כדי לכבות את מערכת PS3™‎, בחר באפשרות (Turn Off System) (כיבוי המערכת) תחת (Users) (משתמשים). פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לביצוע הפעולה.


טיפים

  • בעת הכיבוי של מערכת PS3™‎, אם מתבצעת הורדה ברקע או אם יש תוכן שהתקנתו עדיין לא הסתיימה, באפשרותך להגדיר את המערכת לכיבוי אוטומטי לאחר השלמת תהליך ההורדה או ההתקנה.  במקרים מעין אלה, יוצגו הודעה ותיבת סימון עבור ההגדרה.
  • לקבלת מידע על הורדות ברקע, ראה (Network) (רשת) > (Download Management) (מנהל ההורדות) > [Background Download] [הורדה ברקע] במדריך זה.

משתמשים > כיבוי המערכת