משתמשים > הקטגוריה 'משתמשים'

Users category (הקטגוריה 'משתמשים')

צור משתמשים או כבה את מערכת PS3™‎. אם אתה יוצר משתמשים מרובים, נתונים כמו נתונים שמורים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®3, הודעות שנשלחו והתקבלו תחת (Friends) (חברים) וסימניות תחת (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט) מתוחזקים בנפרד עבור כל משתמש. הסמלים שלהלן מוצגים תחת (Users) (משתמשים).

Turn off System (כיבוי המערכת) כבה את מערכת PS3™‎.
Create New User (יצירת משתמש חדש) צור משתמש חדש.
(שם משתמש) היכנס למערכת PS3™‎.

טיפ

הסוגים שלהלן של נתונים המאוחסנים באחסון המערכת מוצגים ללא תלות במשתמש בנכנס למערכת. אם הנתונים נמחקים, גם משתמשים אחרים לא יוכלו להשתמש בהם. היזהר שלא למחוק בטעות נתונים חשובים.

  • נתונים שמורים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎
  • משחקים שמוצגים תחת (Game) (משחק)
  • קובצי וידאו שמוצגים תחת (Video) (וידאו)
  • קובצי מוזיקה שמוצגים תחת (Music) (מוזיקה)
  • קובצי תמונה שמוצגים תחת (Photo) (תמונה)
  • שמלים שמוצגים תחת (TV / Video Services) (שירותי טלוויזיה / וידאו)

הערות

  • הביצועים של כותרים מסוימים של תוכנות בפורמט PlayStation®2‎ או PlayStation®‎ עשויים להיות שונים במערכת PS3™‎ בהשוואה למערכות PlayStation®2 או PlayStation®‎, או להיות לא תקינים במערכת PS3™‎.
  • לא ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט של PlayStation®2‎ במערכות PS3™‎ מסוימות. לקבלת פרטים, עיין בסעיף [Types of Playable Discs] [סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה], בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE או קרא את התיעוד שצורף למערכת PS3™‎ שלך.

משתמשים > הקטגוריה 'משתמשים'