וידאו > חידוש מפתח ההצפנה של AACS

Renewing the AACS encryption key (חידוש מפתח ההצפנה של AACS)

ייתכן שתידרש לחדש את מפתח ההצפנה של AACS כדי להפעיל תוכן כמו סרטים בתוכנות וידאו מסוג BD‏ (BD-ROM) הזמינות בשוק. אם מופיעה הודעה שמציינת כי יש לחדש את מפתח ההצפנה, עדכן את תוכנת המערכת לגרסה העדכנית ביותר. מפתח ההצפנה יתעדכן כך באופן אוטומטי.

AACS (מערכת תכנים עם גישה מתקדמת) היא טכנולוגיה להגנה באמצעות זכויות יוצרים שנעשה בה שימוש בסרטי Blu-ray.
התוכן המוגן בזכויות יוצרים מוגן על-ידי הגדרה של מפתח הצפנה הן בתקליטור והן בהתקן שבאמצעותו התקליטור מופעל.

התוקף של מפתח הצפנה של AACS פג לאחר 12-18 חודשים ויש לחדשו. ייתכנו גם פעמים אחרות שבהן יידרש חידוש של המפתח.

וידאו > חידוש מפתח ההצפנה של AACS