וידאו > הקטגוריה 'וידאו'

Video category (הקטגוריה 'וידאו')

הסמלים שלהלן מוצגים תחת (Video) (וידאו). הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לתנאי השימוש.

BD Data Utility (תוכנית השירות לנתוני BD) נתונים מנהליים שתקליטור Blu-ray Disc™‎‏ (BD) עושה בהם שימוש, נשמרים.
Search for Media Servers (חיפוש שרתי מדיה) התחל חיפוש לאיתור של שרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) שמחוברים לאותה רשת.
Media Server (שרת מדיה) התחבר לשרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) והפעל את קובצי הווידאו שמאוחסנים בהם. הסמל המוצג משתנה בהתאם לסוג השרת.
Video Editor & Uploader (עורך ומעלה הווידאו) ערוך תוכן וידאו ששמור באחסון המערכת של מערכת PS3™‎, והעלה אותו לשירות רשת (Facebook או YouTube™‎).
PlayStation®Store הצג מידע מ-PlayStation®Store. סמל זה מוצג רק במדינות ואזורים שתוכן הווידאו עבור PlayStation®Store זמין בהם.
BD-ROM / BD-R / BD-RE הפעל תקליטור Blu-ray Disc‏ (BD).
DVD-ROM / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW הפעל תקליטור DVD או AVCHD Disc.
Data Disc (תקליטור נתונים) הפעל קובצי וידאו השמורים במדיית תקליטורים תואמת הניתנת להקלטה, כמו CD-R או DVD-R.
Memory Stick™‎ הפעל קובצי וידאו השמורים במדיה מסוג Memory Stick™‎‏.*
SD Memory Card (כרטיס זיכרון SD) הפעל קובצי וידאו השמורים בכרטיס מסוג SD Memory Card (כרטיס זיכרון SD)‏.*
CompactFlash®‎ הפעל קובצי וידאו השמורים ב-CompactFlash®‎‏.*
PSP™ (PlayStation®Portable)‎ הפעל קובצי וידאו השמורים במדיה מסוג Memory Stick™‎ של מערכת PSP™‎.
PSP™ (PlayStation®Portable)‎ הפעל קובצי וידאו השמורים באחסון המערכת של מערכת PSP™go.
Digital Camera (מצלמה דיגיטלית) הפעל קובצי וידאו השמורים במצלמה דיגיטלית שתואמת למערכת PS3™‎.
WALKMAN® / ATRAC Audio Device(WALKMAN®)‎‏ (התקן שמע מסוג WALKMAN® / ATRAC (WALKMAN®)‎) הפעל קובצי וידאו השמורים בהתקן שמע מסוג WALKMAN®‎‏/ATRAC (WALKMAN®)‎.
ATRAC Audio Device (התקן שמע מסוג ATRAC) הפעל קובצי וידאו השמורים בהתקן שמע מסוג ATRAC.
USB Device (התקן USB) הפעל קובצי וידאו השמורים בהתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB.
Digital Camera Movies (סרטים ממצלמה דיגיטלית) הפעל קובצי וידאו השמורים בתיקייה DCIM של מדיית האחסון.
(תיקייה) סמל זה מוצג עבור תיקיות שנוצרו במדיית האחסון באמצעות מחשב.
(קבצים השמורים באחסון המערכת) הפעל קובצי וידאו השמורים באחסון המערכת של מערכת PS3™‎. מוצגות תמונות ממוזערות.
(נתונים שהורדו אל אחסון המערכת) סמל זה מוצג עבור קובצי וידאו שהורדו אל אחסון המערכת. עם הפעלתו, הנתונים מותקנים וניתן להפעיל את קובץ הווידאו.
*

נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎. בעת שימוש עם מתאם USB, מדיית האחסון תוצג בתור (USB Device) (התקן USB).


טיפים

 • לקבלת פרטים על DLNA, ראה (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Media Server Connection] [חיבור לשרת מדיה] במדריך זה.
 • כדי שהמערכת תפיק תוכן המוגן בזכויות יוצרים מתקליטור Blu-ray Disc ברזולוציה של 1080p, עליך להשתמש בכבל HDMI לחיבור המערכת להתקן שתואם לתקן HDCP‏ (High-bandwidth Digital Content Protection).
 • ייתכן שלא יוצגו תמונות ממוזערות עבור סוגים מסוימים של קובצי וידאו המוגנים בזכויות יוצרים.
 • בעת הפעלה של תקליטור BD שמכיל תוכן עם הגבלות בקרת הורים, ההפעלה תוגבל בהתאם לרמת בקרת ההורים שמוגדרת במערכת PS3™‎. ניתן לכוונן את רמת בקרת ההורים תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
 • בעת הפעלה של תקליטור DVD שמכיל תוכן עם הגבלות בקרת הורים, ייתכן שתידרש סיסמה להפעלת התוכן. ניתן לכוונן את הסיסמה תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
 • תכנים עם הגבלות בקרת הורים מוצגים בתור . ניתן להפעיל תכנים מסוג זה על-ידי הזנה של סיסמה בת 4 ספרות. ניתן להגדיר או לשנות את הסיסמה תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
 • תקליטורי BD נעולים מוצגים בתור . כדי להפעיל תכנים הכלולים בתקליטורים מסוג זה, הזן את הסיסמה שהוגדרה על-ידי מפתח התקליטור.
 • תוכן מושכר שהורד מ-PlayStation®Store מוצג בתור .
 • במקרים נדירים, ייתכן שתקליטורים ומדיה אחרת לא יפעלו כהלכה במערכת PS3™‎.  הסיבה העיקרית לכך היא הבדלים בתהליך הייצור או בקידוד של התוכנה.
 • אם מחובר למערכת באמצעות כבל HDMI התקן שלא תואם לתקן HDCP‏ (High-bandwidth Digital Content Protection), לא ניתן להפיק וידאו ו/או שמע מן המערכת.

צפייה בתוכן בתלת ממד

לצפייה בתוכן בתלת-ממד (3D), נדרשים טלוויזיה שתומכת ב-3D ותואמת לתקן 3D וכבל HDMI במהירות גבוהה.

טיפים

 • בהתאם לתוכן, במהלך הפעלה של תוכן Blu-ray 3D™‎, ייתכן שרכיבים מסוימים, כמו תפריטים וכתוביות, יוצגו באופן שונה בתלת-ממד במערכת PS3™‎ בהשוואה להתקנים אחרים.
 • בהתאם לתוכן, ייתכן שתכונות BD-J מסוימות לא יפעלו בתחת-ממד או לא יפעלו כהלכה במערכת PS3™‎.
 • שמע בפורמט Dolby TrueHD לא נתמך במהלך הפעלה של תוכן Blu-ray 3D™‎. במקומו, נעשה שימוש בפורמט Dolby Digital.

Blu-ray Disc (BD) Local Storage (אחסון מקומי של תקליטורי Blu-ray Disc‏ (BD))

אם במהלך הפעלה של תקליטור DB מופיעה הודעת שגיאה שמצהירה כי אין מספיק מקום ב-Local Storage (אחסון מקומי), מחק קבצים מיוצרים מאחסון המערכת כדי להגדיל את כמות המקום הפנוי.

Local Storage (אחסון מקומי) הוא אזור לאחסון נתונים שמוגדר בתקן BD-ROM Profile 1.1 / 2.0. נתונים אלה מאוחסנים באחסון המערכת של מערכת PS3™‎.

וידאו > הקטגוריה 'וידאו'