Aansluiten en installeren

Verbind je PS4™-systeem met je TV.
Breng alle verbindingen tot stand voordat je de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt.

Illustratie voor aansluiting van PS4-systeem en TV. Gelabeld A t/m F. Breng via de HDMI-kabel die is meegeleverd met je PS4-systeem een verbinding tot stand tussen de HDMI OUT-aansluiting op je PS4-systeem en de HDMI-ingang op je TV. Breng vervolgens via het netsnoer dat is meegeleverd met je PS4-systeem een verbinding tot stand tussen de AC IN-aansluiting op je PS4-systeem en een stopcontact.

A )
AC IN-aansluiting (PS4™-systeem)
Vorm van aansluiting varieert afhankelijk van je PS4™-systeem.
B )
HDMI OUT-aansluiting (PS4™-systeem)
C )
HDMI-ingang (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Netsnoer
Vorm van aansluiting varieert afhankelijk van je PS4™-systeem.
F )
Naar een stopcontact

Wanneer je je PS4™-systeem in de verticale stand wilt gebruiken, bevestig je de verticale standaard (apart leverbaar).

Verbinding maken met internet

Je kunt Wi-Fi of een LAN-kabel (Ethernet) gebruiken om je PS4™-systeem te verbinden met internet. Zie "Internetverbinding instellen" om de verbinding in te stellen.
Zorg ervoor dat je een LAN-kabel hebt wanneer je geen gebruik wilt maken van Wi-Fi.

Voorbeeld van verbinding:

Illustratie van voorbeeld van netwerkverbinding. Gelabeld A t/m E.

A )
LAN-aansluiting (PS4™-systeem)
B )
LAN-kabel
C )
Router
D )
Apparaat voor internetverbinding zoals een modem
E )
Naar internet

Apparaten en vereiste verbindingsmethoden voor een netwerkverbinding variëren afhankelijk van hoe je netwerk is ingesteld. Raadpleeg ook de instructies die zijn meegeleverd met je netwerkapparaten.

De controller aansluiten

Sluit de controller aan met een USB-kabel om deze te koppelen met je systeem.

Illustratie voor aansluiting van PS4-systeem en controller. Gelabeld A t/m C. Breng via de USB-kabel die is meegeleverd met je PS4-systeem een verbinding tot stand tussen de USB-aansluiting op je PS4-systeem en de USB-aansluiting op je controller.

A )
USB-aansluiting (PS4™-systeem)
B )
USB-aansluiting (controller)
C )
USB-kabel