Inloggen en uitloggen

Er kunnen maximaal vier gebruikers tegelijkertijd inloggen op je PS4™-systeem. Als meerdere gebruikers zijn ingelogd en een gebruiker op de PS-toets op de controller drukt, wordt het beginscherm van die gebruiker weergegeven.

Inloggen

Je moet een gebruiker selecteren als je je PS4™-systeem inschakelt of een controller aansluit. Je kunt inloggen door een gebruiker te selecteren en vervolgens de instructies op het scherm te volgen.
Selecteer [Nieuwe gebruiker] om een nieuwe gebruiker te maken en in te loggen of om in te loggen als gast.

 • Als je een controller aansluit, licht de lichtbalk op in een unieke toegewezen kleur. De kleur die wordt toegewezen is afhankelijk van de volgorde waarin de controller wordt aangesloten. De eerste verbonden controller is blauw, de tweede is rood, de derde is groen en de vierde is roze.
 • Je PS4™-systeem kan je automatisch inloggen. Je kunt ook een toegangscode instellen die is vereist bij het inloggen. Raadpleeg "Inloginstellingen" voor details.
 • Je PS4™-systeem kan je automatisch inloggen met behulp van gezichtsherkenning, aan de hand van eerder opgeslagen gezichtsgegevens.
  Als je het selectievakje voor (Instellingen) > [Inloginstellingen] > [Gezichtsherkenning inschakelen] inschakelt, gebruikt het systeem de camera om je te herkennen en automatisch in te loggen.
  Als je wilt inloggen als gebruiker die nog geen gezichtsgegevens heeft toegevoegd of als je wilt inloggen als een nieuwe gebruiker, verlaat je het scherm voor gezichtsherkenning en selecteer je de desbetreffende gebruiker.
 • Log in met de status offline door op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Inloggen met onlinestatus [Als offline weergeven]] te selecteren. Je lijkt dan offline voor vrienden en andere spelers en wordt niet langer weergegeven in activiteiten en [Wordt nu gespeeld].

Uitloggen

Log via een van de volgende methoden uit bij je PS4™-systeem. Als je wilt uitloggen, moet je je eigen controller gebruiken.

 • Selecteer (Stroom) op het functiescherm en selecteer vervolgens [Uitloggen bij PS4].
 • Selecteer [Stroom] > [Uitloggen bij PS4] in het snelmenu.
 • Als je je systeem uitschakelt of in de rustmodus zet, worden alle gebruikers uitgelogd.
 • Je kunt een apparaat toewijzen aan een andere gebruiker zonder uit te loggen door [Overschakelen naar andere gebruiker] te selecteren.