Inhoud van het beginscherm

Op het beginscherm van je PS4™-systeem is het volgende te zien.

Beginscherm

Het beginscherm bevat drie gebieden: het functiegebied, het contentgebied en het contentinformatiegebied.

Beginscherm. Gelabeld A t/m C, vanaf de bovenkant.

A )

Functiegebied/functiescherm
Hier kun je je meldingen bekijken, nagaan wat je vrienden aan het doen zijn en meer. Als je op de toets omhoog drukt, wordt het functiescherm weergegeven.

B )
Contentgebied
De games en functies die je hebt gebruikt worden van links naar rechts in een lijst weergegeven met de meest recente links. Je kunt ook mappen maken om content te beheren. Raadpleeg "Mappen maken" voor details.
  • Als je alle content wilt bekijken, selecteer je (Bibliotheek).
  • Als je alle content in het contentgebied wilt bekijken, schakel je het selectievakje uit voor (Instellingen) > [Systeem] > [Aantal contentitems op het beginscherm beperken].
C )

Contentinformatiegebied/contentinformatiescherm
Hier vind je informatie over de geselecteerde game of applicatie. Als je op de toets omlaag drukt, wordt het contentinformatiescherm met aanvullende informatie weergegeven.

  • De weergegeven items variëren afhankelijk van de content.
  • Sommige items worden mogelijk niet weergegeven afhankelijk van de content.

Mappen maken

Je kunt mappen maken om je content te beheren in het contentgebied. Markeer de content, druk op de OPTIONS-toets en selecteer vervolgens [Toevoegen aan map].

  • Je kunt een map bewerken of verwijderen door deze te markeren en vervolgens op de OPTIONS-toets te drukken.
  • Je kunt ook content van de ene map naar een andere verplaatsen. Markeer de content in de map, druk op de OPTIONS-toets en selecteer vervolgens [Vanuit deze map verplaatsen].
  • Je kunt ook mappen die je hebt gemaakt bekijken in (Bibliotheek) > [Mappen].

Snelmenu

Druk op de PS-toets en houd deze ingedrukt om het snelmenu weer te geven. De beschikbare functies variëren afhankelijk van de situatie. Je kunt op eenvoudige wijze vanuit het menu toegang krijgen tot veelgebruikte functies.
Door [Aanpassen] te selecteren, kun je bovendien de functies kiezen die worden weergegeven in het snelmenu.