Een game op een disk spelen

Plaats de disk en selecteer vervolgens de content in het contentgebied.
Gebruik het snelmenu om te bekijken welke vrienden online zijn of om uitnodigingen voor party's of berichten te sturen naar spelers met wie je speelt.

  • Nadat je voor het eerst een game hebt gespeeld, verschijnt er een pictogram voor deze game in het contentgebied, zelfs nadat je de bijbehorende disk hebt verwijderd. Je kunt een game verwijderen door het te selecteren, op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Verwijderen] te selecteren.
  • Je kunt games installeren op een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd als uitgebreide opslag. Zie "Uitgebreide opslag gebruiken” voor nadere details.

Teruggaan naar het beginscherm vanuit een game

Druk op de PS-toets. Het beginscherm verschijnt zonder dat de game wordt afgesloten.
Je kunt doorgaan met het spelen van je game door het te selecteren in het contentgebied.

Een game afsluiten

Selecteer [Applicatie sluiten] in het snelmenu.

Kennisgeving

Sluit een game niet af terwijl gegevens worden opgeslagen. Anders kunnen de gegevens beschadigd raken.