Uitgebreide opslag gebruiken

Je kunt een USB-opslagapparaat gebruiken als uitgebreide opslag voor het installeren van je applicaties. Je kunt ook applicaties verplaatsen vanuit PS4™-systeemopslag naar uitgebreide opslag.
Gebruik een USB-opslagapparaat dat aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • Externe harde schijf
 • USB 3.0 of later
 • Minimaal 250 GB, maximaal 8 TB capaciteit

Wanneer je voor het eerst een USB-opslagapparaat gebruikt, moet je dit formatteren. Selecteer een apparaat om te formatteren in (Instellingen) > [Apparaten] > [USB-opslagapparaten] en selecteer vervolgens [Formatteren voor uitgebreide opslag]. Als het formatteren is voltooid, wordt het apparaat automatisch ingesteld als installatielocatie voor je applicaties.

 • Sluit het USB-opslagapparaat rechtstreeks op je PS4™-systeem aan om dit te gebruiken als uitgebreide opslag. Sluit het niet aan op een USB-hub.
 • USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd als uitgebreide opslag zijn alleen compatibel met een PS4™-systeem. Je kunt slechts één apparaat voor uitgebreide opslag tegelijk gebruiken.
 • De volgende gegevens worden uitsluitend in de systeemopslag opgeslagen en kunnen niet worden opgeslagen in uitgebreide opslag.
  • Screenshots en videoclips
  • Opgeslagen data
  • Thema's
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat alle USB-opslagapparaten compatibel zijn met je systeem.

Applicaties verplaatsen

Je kunt opgeslagen applicaties verplaatsen tussen PS4™-systeemopslag en uitgebreide opslag.

1.
Selecteer (Instellingen) > [Opslag].
2.
Selecteer de opslag waar zich de applicatie bevindt die je wilt verplaatsen en selecteer vervolgens [Applicaties].
3.
Druk op de OPTIONS-toets om de bestemming te selecteren en selecteer vervolgens de applicaties die je wilt verplaatsen.

De installatielocatie van applicaties wijzigen

Selecteer (Instellingen) > [Opslag] en druk vervolgens op de OPTIONS-toets om een installatielocatie te selecteren in [Installatielocatie van applicatie].

Apparaten voor uitgebreide opslag loskoppelen

Als je een apparaat voor uitgebreide opslag wilt loskoppelen terwijl je PS4™-systeem is ingeschakeld, gebruik je een van de volgende methoden om te zorgen voor een veilige verwijdering van het apparaat.

 • Selecteer [Geluid/apparaten] > [Gebruik van uitgebreide opslag stoppen] in het snelmenu.
 • Selecteer het apparaat voor uitgebreide opslag dat je wilt loskoppelen in (Instellingen) > [Apparaten] > [USB-opslagapparaten] en selecteer vervolgens [Het gebruik van deze uitgebreide opslag stoppen].

Kennisgeving

Als je het apparaat voor uitgebreide opslag loskoppelt terwijl de activeringsindicator brandt of knippert, gaan mogelijk gegevens verloren of raken mogelijk gegevens beschadigd. Ook kan je systeem schade oplopen. Zorg ervoor dat je je apparaat op veilige wijze loskoppelt.