Toegankelijkheid

Selecteer (Instellingen) > [Toegankelijkheid] om toegankelijkheidsfuncties te configureren, zoals zoomen en het toewijzen van controllertoetsen.

Sommige toegankelijkheidsinstellingen worden mogelijk alleen bij bepaalde functies of schermen toegepast. Ook worden de instellingen mogelijk niet toegepast op je screenshots of videoclips, of op afbeeldingen die worden weergegeven in uitzendingen.

Tekst-naar-spraak

Gebruik de functie voor tekst-naar-spraak om tekst op het scherm of contextuele informatie hardop te laten voorlezen. Selecteer [Tekst-naar-spraak inschakelen] om instellingen te configureren voor leessnelheid en volume.

  • Deze optie is alleen beschikbaar op PS4™-systemen die in bepaalde landen of regio's worden verkocht.
  • De functie voor tekst-naar-spraak is alleen beschikbaar als de systeemtaal is ingesteld op [English (United States)].

Zoomen

Als je de zoomfunctie wilt inschakelen, schakel je het selectievakje [Zoomen inschakelen] in. Tijdens het zoomen kun je alleen het vergrote gebied verplaatsen of het zoomen annuleren.
Elke gebruiker kan deze functie inschakelen.

Inzoomen Druk tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets.
Het vergrote gebied verplaatsen Gebruik de richtingstoetsen, linker joystick of rechter joystick.
Zoomen annuleren Druk op de cirkel-toets of de PS-toets.

Kleuren omdraaien

Keer schermkleuren om.

Als de schermkleuren zijn omgekeerd, wordt de schermbeveiliging niet gestart.

Grotere tekst

Vergroot tekst.

Vetgedrukte tekst

Maak tekst vet.

Hoog contrast

Verhoog het schermcontrast.

Ondertitels voor slechthorenden

Op je PS4™-systeem kunnen ondertitels voor slechthorenden worden weergegeven. Ondertitels voor slechthorenden is een vorm van ondertiteling waarbij de gesproken gedeelten van een video worden weergegeven als tekst. Muziek en geluidseffecten worden eveneens in tekstvorm weergegeven. Deze instelling is alleen beschikbaar voor content die ondertitels voor slechthorenden bevat.
Selecteer [Ondertitels voor slechthorenden weergeven] om het scherm Instellingen voor ondertitels voor slechthorenden weer te geven, waarop je tekstgrootte, achtergrondkleur en andere instellingen kunt configureren. Hiertoe moet je het selectievakje voor standaardinstellingen uitschakelen.

  • Als je ondertitels voor slechthorenden wilt weergeven, druk je op de OPTIONS-toets tijdens het afspelen van Blu-raydisks (BD's) of DVD's en selecteer je vervolgens [Ondertitels voor slechthorenden].
  • Voor details over het bekijken van video’s die je hebt gekocht in de PlayStation™Store raadpleeg je "Een video afspelen die je hebt gekocht in de PlayStation™Store".

Toetstoewijzingen

Selecteer [Aangepaste toetstoewijzingen inschakelen] om de toewijzingen van controllertoetsen te wijzigen. Selecteer [Toetstoewijzingen aanpassen] en selecteer vervolgens de toets die je wilt wijzigen.
Deze instelling kan voor elke gebruiker worden geconfigureerd.

Snelheid van automatisch scrollen

Stel de snelheid voor automatisch schuiven in.

Vertraging voor indrukken en vasthouden

Stel de vertraging voor indrukken en vasthouden voor de PS-toets of de SHARE-toets in.

Toevoegen aan snelmenu

Voeg enkele van de toegankelijkheidsinstellingen toe aan het snelmenu. Als je de instellingen wilt wijzigen, kun je via het snelmenu eenvoudig toegang krijgen tot deze instellingen.