Basisfuncties voor diskweergave

De beschikbare weergavefuncties variëren afhankelijk van de content. Ook werken sommige functies mogelijk niet zoals bedoeld.

Pauzeren/Afspelen Druk op de kruis-toets.
Snel achteruit/Snel vooruit Druk op de L2-toets of de R2-toets tijdens het afspelen.
De snelheid verandert telkens wanneer je op de toets drukt. Druk op de toets en houd deze ingedrukt om snel achteruit te spoelen of snel vooruit te spoelen totdat je de toets loslaat.
Vorige frame/Volgende frame Druk op de L2-toets of R2-toets terwijl het afspelen is onderbroken.
Langzaam achteruit/Langzaam vooruit Druk op de L2-toets of R2-toets en houd deze ingedrukt terwijl het afspelen is onderbroken.
Stoppen Druk op de PS-toets.
Je kunt het afspelen stoppen en terugkeren naar het beginscherm. Wanneer de disk continu afspelen ondersteunt, kun je de volgende keer dat je de disk afspeelt het afspelen hervatten vanaf het punt waar je was gestopt.
15 seconden achteruit/15 seconden vooruit Veeg naar links of rechts op het touchpad.
Vooruit Klik op de touchpad-toets en sleep vervolgens naar links of rechts.

Er wordt informatie weergegeven als je op de driehoek-toets tijdens het afspelen of terwijl het afspelen is onderbroken.

Scherm als op driehoek-toets wordt gedrukt. Gelabeld A t/m C, vanaf de bovenkant.

A )
Het afgespeelde hoofdstuk
B )
Verstreken tijd/totale tijd
C )
Geluidscodering/aantal kanalen/frequentie

Audio, ondertiteling en andere afspeelinstellingen wijzigen

Druk op de OPTIONS-toets tijdens het afspelen of terwijl het afspelen is onderbroken.

Scherm als op OPTIONS-toets wordt gedrukt. Gelabeld A.

A )
Opties
(Pop-upmenu) Het menu voor de disk, zoals bijvoorbeeld het pop-upmenu of de titellijst, wordt weergegeven.
(Ondertiteling) Selecteer de ondertitelingstaal.
(Audio) Selecteer de audiotrack.
(Ondertitels voor slechthorenden) Selecteer deze optie om ondertitels voor slechthorenden weer te geven voor de video die je aan het bekijken bent.
Als je de functie voor spraakherkenning wilt gebruiken, selecteer je (Instellingen) > [Toegankelijkheid] > [Ondertitels voor slechthorenden] en schakel je vervolgens het selectievakje in voor [Ondertitels voor slechthorenden weergeven].
(Configuratiescherm) Er wordt een menu weergegeven met verschillende afspeelopties. Raadpleeg "Configuratiescherm " voor nadere details.
(Toetsenoverzicht) De functies die zijn toegewezen aan de toetsen op de controller worden weergegeven.
(Instellingen) Configureer de instellingen voor video- en audio-uitvoer. Raadpleeg "Instellingen" voor nadere details.

Configuratiescherm

(Rood)/ (Groen)/ (Blauw)/ (Geel) Activeer de functie die overeenkomt met het pictogram. De functies die zijn toegewezen aan het pictogram variëren afhankelijk van de content die wordt afgespeeld.
(Omhoog)/ (Omlaag)/ (Links)/ (Rechts) Voor gebruik bij het selecteren van een item.
(Bevestigen) Het geselecteerde item bevestigen.
(Cijfertoetsen) Getallen invoeren.
(15 seconden achteruit)/ (15 seconden vooruit) 15 seconden terug- of 15 seconden vooruitgaan in de video.
(Langzaam achteruit)/ (Langzaam vooruit) Vertraagd afspelen.
(Vorige frame)/ (Volgende frame) Beeld voor beeld afspelen.
(Hoofdmenu) Het hoofdmenu weergeven.
(Terugkeren) Teruggaan naar een specifiek punt in de content.
(Hoek) De gezichtshoek wijzigen.
(Informatie) De afspeelstatus en andere gerelateerde informatie weergeven. De items die worden weergegeven variëren afhankelijk van de content die wordt afgespeeld.
(Afspelen) Content afspelen.
(Pauzeren) Het afspelen tijdelijk onderbreken.
(Stoppen) Het afspelen stoppen.
(Snel achteruit)/ (Snel vooruit) Snel terugspoelen of snel vooruitspoelen. Telkens wanneer je op de kruis-toets drukt, verandert de afspeelsnelheid.
(Vorige)/ (Volgende) Naar het vorige of volgende hoofdstuk gaan.
(Vooruit) Afspelen vanaf een opgegeven hoofdstuk of tijdstip.
(Herhalen) Content herhaaldelijk afspelen. Je kunt de herhalingsfunctie uitschakelen door (Herhalen) te selecteren totdat [Uit] wordt weergegeven.

Instellingen

De beschikbare instellingen variëren afhankelijk van de content die wordt afgespeeld.

Ruisvermindering Hiermee verminder je de hoeveelheid ruis in opgenomen video.
Weergavemodus Selecteer de schermindeling voor video die is opgenomen in een lengte-breedteverhouding van 4:3.
Dynamic Range-controle Stel de regeling van de Dynamic Range-controle in.
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer je [Lineaire PCM] selecteert onder (Instellingen) > [Audio-indeling].
Audio-indeling Selecteer de indeling voor de audio-uitvoer.
Instellingen voor video afspelen Configureer instellingen voor de voorkeurstalen en geef aan of verbindingen met het internet al dan niet zijn toegestaan.
Instellingen voor ondertitels voor slechthorenden Configureer instellingen voor ondertitels voor slechthorenden.
Weergave in 3D met VR-headset Geniet van Blu-ray 3D™ op je VR-headset.
Deze instelling is alleen beschikbaar als een PS VR en een 2D-tv zijn aangesloten op je PS4™-systeem, en een Blu-ray 3D™ Disc is geplaatst.
Er vindt geen video- of audio-uitvoer plaats vanaf je tv terwijl video wordt weergegeven in 3D met je VR-headset.