Aanmelden bij PlayStation Network

Je kunt je aanmelden bij PlayStation™Network door (Instellingen) > [Accountbeheer] > [Aanmelden bij PlayStation Network] te selecteren.
Voor details over PlayStation™Network raadpleeg je "PlayStation™Network".

  • PlayStation™Network is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's en in bepaalde talen. Breng voor nadere details een bezoek aan de website voor klantondersteuning in je land of regio.
  • Nadat je je hebt aangemeld, blijf je aangemeld totdat je je handmatig afmeldt.
  • Na je eerste aanmelding bij PlayStation™Network, verandert de weergegeven gebruikersnaam in de echte naam die is geregistreerd voor je account.

Een account gebruiken die is gemaakt op een ander apparaat

Als je een account wilt gebruiken dat is gemaakt op een PS3™-systeem of een PS Vita-systeem, voer je je aanmeldings-ID (e-mailadres) en wachtwoord in en selecteer je vervolgens [Aanmelden].

Een nieuw account maken

Selecteer [Nieuw bij PlayStation™Network? Maak een account] en volg daarna de aanwijzingen op het scherm om een nieuw account te maken.

  • Je kunt een account maken door een e-mailadres en persoonlijke informatie voor de persoon die de account registreert, zoals geboortedatum, echte naam en adres, in te voeren. Raadpleeg "Het verzamelen van gegevens/Veiligheid & gezondheid" of de SIE-website voor je land of regio voor informatie over hoe wordt omgegaan met deze persoonlijke informatie.
  • Nadat een account is gemaakt, ontvang je een bericht op het e-mailadres dat je hebt geregistreerd voor je account. Volg de instructies in het bericht om het bevestigingsproces te voltooien.
  • Je kunt ook een account maken door een bezoek te brengen aan deze website.
    http://account.sonyentertainmentnetwork.com/